Få oversikt over hvilke skoler i utlandet som er tilrettelagt for de med hørselsnedsettelse eller de som er døve.

USA

Gallaudet University

Gallaudet University i Washington DC, USA, har et omfattende studietilbud for døve studenter. Universitetet (se bilde over) er det største universitet i verden for døve. Her går det døve og tunghørte fra hele verden. Se Ressursvideo 9Her forteller tidligere studenter ved Gallaudet University om sin tid som student ved universitetet.

Se www.gallaudet.edu

Rochester

National Technical Institute for Deaf under regi av Rochester Institute of
Technology, USA, er verdens første og største tekniske universitet for døve og tunghørte studenter. Døve har egne bygninger til skole, internat og kantine.

Se www.ntid.rit.edu

California State University

California State University i Northridge (CSUN), Los Angeles, USA, har en departement som heter National Center on Deafness. Døve har på universitetet et bredt studietilbud. All undervisning foregår via tolk.

Se ncod.csun.edu/

UK/Storbritannia

University of Bristol

Centre for Deaf Studies, University of Bristol, England, er Europas eneste akademiske institusjon som kun er konsentrert om forskning og utdanning om og for døve. De benytter følgende definisjon for å si hva "deaf studies" er:

"Deaf Studies is the study of the language, community and culture of Deaf people. It is a study by Deaf people, with Deaf people, for the benefit of Deaf people and for the expansion of knowledge within the community as a whole. It draws on techniques and disciplines which have evolved in the hearing world but seeks to apply a Deaf perspective and new Deaf professionalism to the study." 

De tilbyr også mastergrad-studier for døve. 

Se www.bris.ac.uk/deaf/

University of Wolverhampton

Visual Language Centre, University of Wolverhamton, England, har som mål å gi døve adgang til ethvert kurs på universitetet. Dette er gjort mulig gjennom en egen tolkeenhet som sikrer at studentene blir fullt integrert i læringsprosessen. Universitetet har også tolkeutdanning i det britiske tegnspråket.

Se www.wlv.ac.uk

Sverige

Stockholms Universitet

Stockholms Universitet, Institution för lingvistik, Sverige, har en egen avdeling for tegnspråk. Her er det tilbud om utdanning i tegnspråk for døve og hørende, både grunnutdanning og videreutdanning. Grunnutdanning i tegnspråk har en mer teoretisk innretning og vender seg til tegnspråkkyndige studenter - både døve og hørende. Institutionen för nordiska språk tilbyr studier på alle nivåer i faget Svenska som andraspråk för döva, og også faget Översättning svenska/teckenspråk. Undervisningen gis på tegnspråk.

Se www.ling.su.se/tsp/

Ørebro Universitet

Ørebro Universitet, Sverige, tilbyr lærerutdanning for døve.

Se www.oru.se

Finland

Universitetet i Jyväskylä

Universitetet i Jyväskylä, Finland, har et senter for tegnspråkstudier og lærerutdanning for døve.

Se www.jyu.fi

 

Foto: M R/Flickr.com