Som norsk utenlandsstudent har du rett på rabatterte priser på bl.a. kollektiv- transport i Norge. 

Studentrabatt hos Ruter:

Du kan få studentrabatt på månedskort hos Ruter. Studentrabatten er på 40% sammenlignet med voksenbillett.

"Studentrabatten gjelder for deg som studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter omfattes også av ordningen. Studentrabatt gis dessuten til lærlinger og lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i opplæringslovens kapittel 4.

Studentrabatt gis til studenter/elever under 30 år. Har du fylt 30 år, må du kjøpe vanlig voksenbillett. Er du yngre enn 20, lønner det seg å kjøpe 30-dagersbillett for ungdom."

Les mer om studentrabatt hos Ruter (Oslo og omegn).

Studentrabatt hos VY:

Alle norske utenlandsstudenter under 30 år (med gyldig studiebevis/legitimasjon) og som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen får også student-rabatt hos VY.

Hva er gyldig legitimasjon?

  • Studiekort/bevis med gyldig semestermerke og foto
  • Attestasjon fra skole som bekrefter skolegang inneværende semester. Sammen med bankkort, førerkort, pass el. annen godkjent legitimasjon med foto.
  • ISIC-kort (International Student Identity Card utstedt av Kilroy Norge) påført Vy-logo og et norsk studiested