Nemnda som behandler sakene

Leder er jurist Tore Berg som er rekruttert av sekretariatet og valgt av nemndas styre. Tore Berg er uavhengig både i forhold til agentene, ANSA og forbrukeren. Leder er valgt for to år.

Studentrepresentant utnevnt av ANSA: Thomas Christen Wiersholm

Representanter utnevnt av agentene:

  • Krista L. Lauritzen fra American College of Norway 
  • Kim Moe Krohn fra College Scholarships USA 
  • Anja Thoreløkken fra Across the Pond

Medlemmene er utnevnt for to år. Medlemmene er upartiske og uavhengige i klagebehandlingen og mottar vederlag utelukkende fra sin arbeidsgiver

Generalsekretær i ANSA er sekretariat for ANSAs klagenemnd.

 

Bakgrunn for ANSAs klagenemnd

I 2010 lanserte ANSA etiske retningslinjer for de norske agentene. Formålet var å gjøre det lettere for elever og studenter som vil studere i utlandet å navigere i landskapet av kommersielle tilbydere. Ordningen er søknadsbasert, og godkjenningen er for to år av gangen.

På bakgrunn av etisk godkjennings-ordningen opplever ANSA også å få en del henvendelser fra studenter som ønsker å klage på ulike aktører i markedet.  

ANSAs klagenemnd for studier i utlandet 
ANSA har tatt initiativ til å opprette et klageorgan for norske studenter i utlandet. Organisasjonen stiller med alle de 18 ANSA-godkjente studieagentene bak seg i dette, som er enige om at klageorganet vil være et gode både for forbrukerne (studentene) og for bransjen selv. 

ANSAs etiske retningslinjer 
Opprettet i 2010. Innebærer at de ANSA-godkjente aktørene pålegger seg selv å etterleve retningslinjer som bl.a. omhandler hvordan man veileder og informerer kommende utenlandsstudenter.  

Per i dag er 18 agenter oppført som godkjente av ANSA.
Oversikt etisk godkjente agenter ANSA: www.ansa.no/om-ansa/samarbeidspartnere 

 

Styret i ANSAs klagenemnd

  • Styreleder Lena Dammen, ANSA
  • Patrick Hansson, Education Link
  • Janne Myrhaug, Eduplanet
  • Robert Hansen, EEC

ANSA har valgt to representanter til styret:

  • Sverre Tofte, Sjømannsprest for Vest-Europa i Sjømannskirken
  • Vigdis Trøen, tidl. Rådgiver og studieveileder ved Ås videregående skole

 

Vedtekter

Vedtekter for ANSAs klagenemnd for studier i utlandet.pdf