Er du rådgiver i videregående skole og ønsker oppdatert informasjon om studier i utlandet? ANSA kan hjelpe deg! Vi holder kurs via Zoom, og tilbudet er selvfølgelig gratis.

ANSA ønsker å bidra til økt mobilitet blant norske studenter. Én måte å oppnå dette på, er å øke kunnskapen om studiemuligheter i utlandet blant landets rådgivere og studieveiledere. Vi holder rådgiverseminarer og gir dere svar på det dere lurer på. 

 

Lag deres eget program for rådgiverseminaret

Vi tilbyr full fleksibilitet på program, tidspunkt og lengde på programmet.

Vi anbefaler at ANSA innleder rådgiverseminaret med en grunnpakke. Her informerer vi blant annet om finansiering fra Lånekassen og hva studentene bør tenke på når de skal velge utdanningssted i utlandet. Det er opp til dere om dere vil at seminaret skal starte med grunnpakken eller følge et annet program. 

 

Eksempler på temaer for rådgiverseminar

 

  • Hvem er hvem og hva er hva i internasjonal utdanning? Informasjon om Lånekassen og Statistikk på internasjonalisering.
  • Om studier i spesifikke studieland eller fag etter valg fra ANSAs land- og fagsider. 

Bolker med andre temaer, eksempelvis: 

  • ANSAs godkjenningsordning av agenter
  • Godkjenning av helsefag fra utlandet og den nye turnusordningen for medisinstudenter
  • Tips til billige studieland 
  • Hvordan gå frem for å finne ut om et studietilbud er bra eller dårlig?

 

Vi kan også kjøre workshop hvor vi deler ut caser som løses i grupper. Svarene blir diskutert i plenum til slutt.

Dersom dere har andre ønsker er det bare å spørre, så hjelper vi dere med et tilpasset program.

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med fagsjef i ANSA, Lena Dammen, lena.dammen@ansa.no

 

ANSA informasjonssenters nyhetsbrev

Vil du motta ANSA informasjonssenters månedlige nyhetsbrev? Her får du informasjon som er nyttig for deg som rådgiver.

Send en e-post til lena.dammen@ansa.no med navn, skole og e-postadresse.