Stadig flere norske studenter ønsker å ta et semester eller -årsstudium som gir studiepoeng før de søker seg inn på en hel utdanning. Selv om det er langt mindre vanlig i utlandet enn i Norge å ta et årsstudium, finnes det flere muligheter.

Hva innebærer semester- og årsstudium?

Semester –og årsstudium innebærer at man er fulltidsstudent ved et lærested for høyere utdanning i et semester eller et år. Mange ønsker å begynne på et slikt studium før de begynner på en hel grad, enten fordi man fremdeles er litt usikker på hva man har lyst til å studere, eller fordi man har lyst til å bruke et år på å bo i et annet land og lære språket.

Å studere i utlandet et semester eller et år kan være en fin inngang til studiene og en mulighet til å oppleve noe helt nytt, samtidig som det gir deg studiepoeng du kanskje kan bruke som en del av en grad senere.

Semester –og årsstudium er ikke en akademisk grad.

Reis via en studieagent

Mange av studieagentene i Norge har laget egne avtaler med universiteter i utlandet som gjør at man kan reise dit for å ta et godkjent årsstudium. 

Semester eller årsstudium via en studieagent omtales ofte som Study Abroad. Ex.Phil på Bali er kanskje mest kjent, men du kan velge mellom mange forskjellige fag, universiteter og land. 

Du finner oversikt over alle de ANSA-godkjente studieagentene på ANSAs nettside

Bruke frie studiepoeng som del av en akademisk grad

Du kan i teorien få innpasset studiepoengene dine som en del av en grad ved læresteder både i Norge og i utlandet, men det er opp til lærestedet du søker deg til å avgjøre hva du eventuelt kan få godkjent. Mange grader har rom for frie emner, og her pleier det å være lettere å få innpasset frie studiepoeng.

Enkeltemner

Lånekassen gir i utgangspunktet ikke støtte til årsstudium i utlandet, men du kan få støtte til enkeltemner. Det er en forutsetning at fagene kan godkjennes som høyere utdanning i Norge. 

Vær obs på at i mange land utenfor Europa, godkjennes ikke det første året av bachelorgraden som høyere utdanning i Norge. Selv om Lånekassen gir støtte også til utdanning på førsteårsnivå vil dette året ikke kunne gi uttelling i form av studiepoeng i Norge.

Banner: Nicolas Raymond