Stadig flere norske studenter ønsker å ta et semester eller -årsstudium som gir studiepoeng før de søker seg inn på en hel utdanning. Selv om det er langt mindre vanlig i utlandet enn i Norge å ta et årsstudium, finnes det flere muligheter.

Hva er et semester –og årsstudium?

Semester –og årsstudium innebærer at man er fulltidsstudent ved et lærested for høyere utdanning i et semester eller et år. Mange ønsker å begynne på et slikt studium før de begynner på en hel grad, enten fordi man fremdeles er litt usikker på hva man har lyst til å studere, eller fordi man har lyst til å bruke et år på å bo i et annet land og lære språket.

Å studere i utlandet et semester eller et år kan være en fin inngang til studiene og en mulighet til å oppleve noe helt nytt, samtidig som det gir deg studiepoeng du kanskje kan bruke som en del av en grad senere.

Semester –og årsstudium er ikke en akademisk grad, og det er på mange måter ingen forskjell på dette og å begynne på en bachelorgrad ved et lærested man ikke avslutter.

  • Semester -og årsstudium i utlandet

Aktuelle land

Det er per i dag ikke så mange læresteder som tilbyr årsstudium, men stadig flere ser dette som en god mulighet til å rekruttere internasjonale studenter. Du kan for eksempel lære spansk i Argentina, Spania eller Chile.

Bruke frie studiepoeng som del av en akademisk grad

Du kan i teorien få innpasset studiepoengene dine som en del av en grad ved læresteder både i Norge og i utlandet, men det er opp til lærestedet du søker deg til å avgjøre hva du eventuelt kan få godkjent. Mange grader har rom for frie emner, og her pleier det å være lettere å få innpasset frie studiepoeng.

Første år av bachelorgraden i land utenfor Europa

I mange land, særlig utenfor Europa, er bachelorgraden fireårig. Selv om Lånekassen gir støtte også til utdanning på førsteårsnivå, godkjennes det første året av slike bachelorgrader ikke som høyere utdanning i Norge. Ønsker du å bruke studiepoengene som en del av en grad i Norge, må du velge fag på fra andre studieår og oppover. 

Finansiering

Lånekassen gir i utgangspunktet ikke støtte til årsstudium i utlandet, men du kan få støtte til uspesifiserte studiepoeng.  Det er en forutsetning at fagene kan godkjennes som høyere utdanning i Norge. Fag tatt på førsteårsnivå fra fireårige bachelorgrader utenfor Europa vil ikke godkjennes i Norge. Alle semester- og årsstudium kursene som vi opplyser på våre sider oppfyller kravene for å få støtte fra Lånekassen. 

Banner: Nicolas Raymond