Har du lyst til å forstå mer om hvordan mennesker fungerer sammen? Er du samfunnsinteressert og liker å analysere? Som samfunnsviter er du allsidig og kan få deg jobb innen mange ulike sektorer, både i Norge og i utlandet. 

Hva innebærer samfunnsvitenskap?

Samfunnsvitenskap handler om samspillet av økonomiske, politiske og sosiale forhold i samfunnet. Du lærer å analysere samfunnets organisering og utvikling ut fra vitenskaplige perspektiver.

Fagområder

Samfunnsvitenskap kan deles inn i flere fagområder. Statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, geografi, politikk/internasjonale relasjoner, utviklingsstudier og områdestudier er noen av disse. Ikke alle land har et bredt studietilbud innen utviklingsstudier, internasjonale relasjoner eller områdestudier på bachelornivå. Det er vanlig å tilby disse fagene som fordypning på masternivå. Da legges gjerne en bachelorgrad i politikk eller økonomi til grunn for å kunne søke på internasjonale relasjoner eller utviklingsstudier. Det er særlig engelskspråklige land som har det bredeste fagtilbudet på bachelornivå. 

Du kan ofte sette sammen en grad i samfunnsfag ganske fritt. 

Opptak og søknadsprosess

Engelsktalende land og Danmark er de mest populære land for norske studenter, men det er mulig å utdanne seg til samfunnsviter i nesten alle verdens land. Som regel er undervisningen på landets eget språk, men det finnes også engelskspråklige utdanninger, særlig på masternivå. Opptakskrav varierer, men du må ha generell studiekompetanse for å være kvalifsiert for opptak. Anbefalte forkunnskaper fra videregående skole (ikke nødvendigvis et opptakskrav) er samfunnsfag. Ta kontakt med det aktuelle lærestedet for mer informasjon om opptakskrav.

Godkjenning

For de fleste studier innen samfunnsvitenskap kreves det ingen spesiell godkjenning før du kan begynne å jobbe i Norge. Dette gjelder uavhengig av utdanningsnivå. 

Det er arbeidsgiver som bestemmer om innholdet og omfanget i utdanningen din er tilstrekkelig for å utføre oppgavene i stillingen du søker. 

For å få støtte fra Lånekassen må utdanningen være på universitetsnivå og tas som på heltid ved et offisielt godkjent lærested. Les mer om finansiering her. 

Finn fram til samfunnsfaglige utdanninger

På hovedsiden for hvert enkelt land på ANSAs søkesider finner du søkemotorer for universiteter i det landet du er interessert i. Gå inn på universitetenes hjemmesider og se hvilke samfunnsfag som finnes. For å se hvilke skoler som er høyt rangert bruk rangeringslistene som ligger på ansa.no. På landsidene finner du også informasjon om gradsstruktur og søknadsprosess. 

Samfunnsfag heter Social Sciences på engelsk, Sozialwissenschaften på tysk, Sciences Sociales på fransk, Scienze sociali på italiensk og Ciencias Sociales på spansk.

Jobbmuligheter

Samfunnsvitere er ansatt i en rekke virksomheter i privat og offentlig sektor, internasjonale organisasjoner, bistandsrelatert arbeid, offentlig forvaltning, forskning, media, undervisning med flere. Arbeidet er ofte utredningsorientert.

Samfunnsviterne

Samfunnsviterne er fagforeningen til norske samfunnsvitere. Foreningen skal blant annet bidra til at arbeidslivet verdsetter samfunnsvitenskapelig kompetanse, gi rådgiving, bistå i lønnsspørsmål og tilby medlemsgoder.

Denne siden er godkjent av Samfunnsviterne

 

Foto: Aaron Offord