Kriminologistudiet finnes ved flere lærersteder over hele Sverige. Det er mange ulike retninger, og du har mulighet til å fordype deg i mange ulike fagfelt.

De fleste skolene har også tilbud om faget som enkeltemne, hvilket betyr at du kan melde deg opp til dem uten å være inne på et bachelorprogram. 

Du finner oversikt over dine studiemuligheter i Sverige via Studera.nu

Dersom du ønsker å studere hel grad, hak av for "Endast program"

Opptakskrav for kriminologiutdannelsen i Sverige

Generell studiekompetanse, inkludert praktisk/teoretisk matematikk (matematikk 2a/2b/2c). Dette tilsvarer 2P/2T matematikk fra Norge. Enkelte studier kan ha andre opptakskrav - kontroller alltid direkte med lærestedet dersom du er i tvil om du oppfyller fagkravene. 

Du finner mer informasjon om fagkrav og karaktersnitt på ANSAs hovedsider om studier i Sverige. 

Du søker på studiene via antagning.se. Se våre sider om studie i Sverige for informasjon om frister og søknadsgudie.

For masterstudiene må du se skolens hjemmeside for informasjon om hvordan du skal søke.

Finansiering

Offentlig utdanning i Sverige er gratis. På lånekassens side om utdanning i utlandet kan du lese om muligheten for stipend og lån.