En utdanning innen kriminologi tar for seg kriminalitet og dens rolle i samfunnet. Fra www.utdanning.no

Hva innebærer utdanningen?

Kriminologi er studiet av kriminalitet i et individs- og samfunnsperspektiv. Du lærer om hva som gjør at individer utfører kriminelle handlinger, og hvilke virkninger ulike tiltak har på kriminalitet. Du vil også lære om hvordan domstoler, politi og fengselsvesen påvirker samfunnet.

  • Kriminologi i utlandet

Hvor skal jeg studere?

Du kan studere kriminiologi i de fleste land i verden. Det kan være lurt å tenke på om det er et spesielt område av verden du kunne tenke deg å jobbe i eller med i framtiden, og bruke studiene til å sikre deg språk- og kulturkompetanse fra dette landet; ofte kan utfordringer og problemstillinger knyttet til krimonologi variere mye mellom land. Land som USA og Kina har for eksempel rettsystemer og kriminalomsorg som er svært forskjellig fra Norges.

Oppbyggingen av utdanningen kan variere veldig mellom ulike land og læresteder, og det kan være lurt å sette seg godt inn i læreplanen når du skal velge lærested.

I noen land, er ikke kriminologi et eget studium, men tilbys som ulike fagkombinasjoner på bachelor- og mastergradsnivå. 

Godkjenning

Det kreves ingen formell godkjenning for å arbeide med kriminologi i Norge.