Studier i internasjonale relasjoner - ved noen læresteder også kalt internasjonale studier - handler om samspillet i det internasjonale samfunnet. Utdanningen finnes i de fleste land over hele verden, og gjennom å studere i utlandet vil du kunne få praktisk og teoretisk innsikt som skiller deg fra andre med IR-utdanning.

Om utdanningen

Internasjonale relasjoner er et felt som består av flere fag, som for eksempel statsvitenskap, folkerett, historie, samfunnsøkonomi og språk.

Du lærer for eksempel om internasjonale organisasjoners rolle og hvordan de jobber for å få fram internasjonale handelsavtaler, klimaavtaler og for å sikre fred og sikkerhet. Hva gjør at noen avtaler lykkes, mens andre bryter sammen? Hva skal til for å få med aktører fra ulike land og organisasjoner til å gå sammen for å gjennomføre en politisk endring? Gjennom studiet blir du i stand til å forstå og analysere internasjonale systemer og prosesser og kunne evaluere disse. Du vil få kunnskap om ulike lands utenrikspolitikk, bli i stand til å bedre forstå rollene mellom stater og hvordan politiske prosesser foregår på et internasjonalt plan.

Internasjonale relasjoner eller internasjonale studier?

Internasjonale relasjoner og internasjonale studier brukes ofte om hverandre om noenlunde samme fagområde. Om man skal skille på de to fagene, kan man kanskje si at internasjonale relasjoner går mer på politikk og relasjoner mellom land, mens internasjonale studier ofte har et mer kulturelt fokus der språk og samfunn spiller en hovedrolle. Begge utdanningene omhandler politikk og økonomi. Dersom du er usikker på hva du skal velge, kan det være klokt å sammenligne læreplaner for fagene hos aktuelle lærestedene. Ofte kan ett læresteds internasjonale studier være veldig likt det et annet har valgt å kalle internasjonale relasjoner. 

Hvor skal jeg studere?

Du kan studere internasjonale relasjoner i de fleste land i verden. Det kan være lurt å tenke på om det er et spesielt område av verden du kunne tenke deg å jobbe i eller med i framtiden, og bruke studiene til å sikre deg språk- og kulturkompetanse fra dette landet. Russland er for eksempel en viktig handelspartner for Norge - kanskje kan du lære deg russisk mens du studerer internasjonale relasjoner ved MGIMO i Moskva og jobbe med handelsavtaler mellom Norge og Russland i framtiden?

Oppbyggingen av utdanningen kan variere veldig mellom ulike land og læresteder, og det kan være lurt å sette seg godt inn i læreplanen når du skal velge lærested. Kanskje har universitetet du er interessert i spennende muligheter for internships? Hvor holder organisasjonene du kanskje kunne tenke deg å jobbe for i framtiden til, og hvor tas de store politiske avgjørelsene? Er det et spesielt område du kunne tenke deg å jobbe med, som for eksempel miljø eller språk, som du kan studere i tillegg til faget ditt?

Her kan du lese om hvor du kan studere:  
Internasjonale relasjoner i Spania

Statsvitenskap i Frankrike

Internasjonale relasjoner i Canada

Internasjonale relasjoner i Nederland

APSIA - akkreditering av læresteder som tilbyr internasjonale relasjoner

Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA) er en organisasjon som akkrediterer læresteder som tilbyr utdanning innen internasjonale relasjoner. Organisasjonen har godkjent litt over 60 læresteder fra hele verden. Lærestedene vurderes etter utdanningskvalitet, fagdedikasjon og etter om utdanningen forbereder studentene på yrkeslivet. 34 læresteder er fullstendige medlemmer, mens 30 læresteder er tilknyttede medlemmer. 

Oversikt over APSIAs medlemmer.

Annen informasjon

Du kan få jobb i offentlig sektor, i privat næringsliv, i internasjonale og frivillige organisasjoner. Mange departementer har egne internasjonale avdelinger, og med en bakgrunn innen internasjonale relasjoner kan du være en aktuell kandidat.

Bannerfoto: SarahTz

 

(Kilde: Universitetet i Oslo)