Humanistiske fag omfatter alt fra språkfag, historie, mediefag, kunsthistorie, lingvistikk og litteratur til filosofi og arkeologi. 

Du kan studere humanistiske fag ved nesten alle universiteter i hele verden. Som regel foregår undervisningen på landets eget språk, men det finnes også studier på engelsk. Det er lettere å finne engelskspråklige mastergrader enn engelskspråklige bachelorgrader.

Opptak og søknadsprosess

Opptakskrav varierer fra universitet til universitet og fra land til land, men du må ha generell studiekompetanse for å være kvalifisert for opptak. Du må som regel også ta en språktest for å vise at du behersker undervisningsspråket. Ta kontakt med det aktuelle lærestedet for mer informasjon om opptakskrav.

Finn frem til humanistiske utdanninger 

På hovedsiden for hvert enkelt land på ANSAs søkesider finner du søkemotorer for universiteter i det landet du er interessert i. Gå inn på universitetenes hjemmesider og se hvilke humanistiske fag som finnes. På disse landsidene finner du også informasjon om gradsstruktur og mer om søknadsprosess.

Finansiering

Lånekassen gir støtte utdanning ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i hele verden. 
Les mer om støtte fra Lånekassen 

Samfunnsviterne


Samfunnsviterne er fagforeningen til norske samfunnsvitere og humanister. Foreningen skal blant annet bidra til at arbeidslivet verdsetter samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse, gi rådgiving, bistå i lønnsspørsmål og tilby medlemsgoder.

 

Foto: Pietro Bellini