Nina Holden tar doktorgrad i matte med spesialisering i sannsynlighetsteori ved Massachusetts Institute of Technology, MIT, i Cambridge. 

Hva jobber du med?

Jeg tar en doktorgrad i matte med spesialisering i sannsynlighetsteori. Mange fenomener i naturvitenskapene og økonomi kan forklares som resultatet av et stort antall små tilfeldige hendelser. Tenk for eksempel på hvordan et korallrev vokser ved at millioner av små kalkpartikler bindes sammen på en tilfeldig måte, eller hvordan det oppstår demografiske forskjeller innad i en by på grunn av mange enkeltpersoners avgjørelser om hvor de vil bosette seg. Jeg studerer teoretiske egenskaper ved modeller av denne typen.  

Hvorfor valgte du å dra til utlandet for å ta doktorgrad?

Jeg ville jobbe i et av de beste fagmiljøene i verden innen matte. Jeg synes også det er spennende å oppleve et nytt land og en ny kultur.

Hvordan søkte du på PhD i USA?

Søknaden min bestod av anbefalingsbrev og resultater fra standardiserte tester (GRE), i tillegg til vitnemål og motivasjonsbrev. Jeg startet med søknaden omtrent et år før oppstarten av studiet.  

Nina Holden foran Tastasenteret på MIT campus.

Hvordan blir studiene finansiert?

Alle studentene ved matte på MIT blir tilbudt full finansiering fra universitetet som inkluderer skolepenger og stipend for levekostnader ved å bruke 1-2 dager i uka på undervisning. Hvis man har ekstern finansiering for deler av studiet, underviser man mindre. Jeg har finansiering fra Norges Forskningsråd, og skal derfor undervise to semestre på deltid. De fleste doktorgradsprogrammer i USA tilbyr lignende former for finansiering.

Hvordan er livet på PhD sammenlignet med å være student?

Hverdagen på doktorgrad er veldig forskjellig, siden man forsker istedenfor å ta kurs og eksamener. Sammenlignet med en masteroppgave må man jobbe mer selvstendig. Det sosiale miljøet er likere, og det er fint å ha en stor gjeng av andre unge rundt seg.

Hva med PhD versus en jobb i næringslivet?

Som PhD-student har man en mye friere hverdag, iallfall i et fag som matte med lite lab-arbeid. Man kan velge prosjekter, arbeidsoppgaver og arbeidstider selv, mens en jobb i næringslivet blir styrt av behovet til bedriften. Jeg liker å ha den friheten, selv om det gjerne gjør at prosjektene kommer lengre unna praktiske problemer. Metodene man lærer ved å ta en doktorgrad er gode å ha med seg hvis man vil jobbe med forskning eller teoretiske problemstillinger.

Hvordan er det å bo i USA og Boston?

Jeg trives veldig godt her. Det er spennende å oppleve den amerikanske kulturen på nært hold - alt fra feiring av Thanksgiving og 4. juli, til arrangementer på MIT campus og valgkampen før presidentvalget neste år. Selv om jeg har vokst opp i Norge med mye amerikansk kultur rundt meg, er forskjellene overraskende store på noen områder, og det tar litt tid å vende seg til at amerikanerne ikke spør hvordan du har det når de sier «how are you?», og at man ikke skal si «Merry Christmas» i jula, fordi alle skal føle seg inkludert. Boston blir sett på som en av de mest europeiske byen i USA, på grurnn av de mange historiske severdighetene, metroen og bysykler og distrikter som North End med små italienske restauranter og brosteinsgater. Boston er også kjent som hjembyen til baseball-laget Red Sox og som et av byområdene i USA med høyest andel studenter. Den høye andelen studenter merkes spesielt godt i Cambridge, der MIT og Harvard ligger.

Hva er de beste og minst gode sidene ved å ta PhD i utlandet?

De beste sidene er at man får muligheten til å jobbe med de beste forskerne i verden innen sitt felt, man får et stort nettverk og man blir kjent med en annen kultur. Lønnen er lavere enn for doktorgrad i Norge, men for meg betyr erfaringen ved utenlandsoppholdet mer, og en PhD ved et anerkjent universitet i utlandet gir mange muligheter senere. Arbeidspresset er gjerne større og arbeidstidene lenger enn man er vant med hjemmefra, men man får mye igjen for å jobbe i et miljø der det blir satt høye krav.

Hva er dine tips til studenter som tenker på å ta doktorgrad i utlandet?

Start planleggingen tidlig, minst ett år i forveien. Et utenlandsopphold gir mye erfaring som er nyttig å ha med seg videre, både faglig og personlig, så jeg anbefaler å reise ut om du får muligheten!

 

Foto: Privat og MikeDotta / Shutterstock.com

Artikkelen ble opprinnelig publisert i ANSAnytt #3 2015.