Espen Geelmuyden Rød tar phd i statsvitenskap med spesialisering i autoritære regimer ved Graduate School of Decision Sciences på Universitetet i Konstanz i Tyskland.

Hva jobber du med?

Jeg er statsviter med spesialisering i autoritære regimer – eller diktaturer om du vil. Doktorgraden min handler om protest i autoritære regimer, med spesielt fokus på hvordan regimets repressive handlinger påvirker protest.

Hvorfor valgte du å ta PhD i utlandet?

Min doktorgrad i utlandet startet som en blanding av hell og gode kontakter. Jeg jobbet som forskningsassistent på Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO) under mastergraden. Jeg ble i den forbindelse invitert av min mastergradsveileder til å presentere en tidlig versjon av oppgaven der. Min nåværende doktorgradsveileder var til stede under presentasjonen og etter to eller tre måneder tok han kontakt med meg angående doktorgrad i Tyskland. Han hadde midler til å gjennomføre et forskningsprosjekt med fokus på autoritære regimer. Muligheten til å forske på autoritære regimer var hovedgrunnen til at jeg sa ja. En annen viktig årsak var at jeg visste det kom til å bli tøff konkurranse for stipendiatplassene på Universitet i Oslo. I tillegg synes jeg det var veldig spennende å ha muligheten til å bo i Tyskland i en periode og fikk gode tilbakemeldinger på min nåværende veileder fra professorer jeg rådførte meg med i Oslo.

Hvordan finansierer du oppholdet?

Jeg er ansatt på Universitetet i Konstanz som vitenskapelig medarbeider. Normalen i Tyskland er at doktorgradsstudenter har stipend, men siden jeg er del av et større forskningsprosjekt kunne jeg velge om jeg ville ha stipend eller om jeg ville være ansatt. Dette har i etterkant vist seg å være et klokt valg ettersom jeg har statlig helseforsikring, tjener pensjonspoeng og har en rekke universitetsrelaterte fordeler.

Hvordan er livet nå sammenlignet med studenttilværelsen?

For å sette det på spissen: som student lever man livets glade dager. Det er mest fest og moro, selv om det selvsagt blir en del lesing og en eksamen i ny og ne. For statsvitere er nok masteroppgaven det nærmeste man kommer opplevelsen med en doktorgrad. Man må velge tema, problemstilling, metode samt gjennomføre forskning. I løpet av en doktorgrad skal man i tillegg lære å presentere arbeidet sitt på en god måte, og man må tåle kritikk. Ofte hører også undervisning med til doktorgradsarbeidet. Arbeidspresset er høyt og det er lett å føle seg overveldet.

Hva opplever du som utfordringer ved doktorgradsarbeidet?

Den tøffeste utfordringen er, som sagt, at det er såpass mye nytt å lære som doktorgradsstudent at det er lett å bli overveldet. Det å reise til utlandet byr i tillegg på andre utfordringer. Selv om mitt arbeidsspråk er engelsk, er det selvsagt en stor fordel å lære seg tysk. Det å lære et nytt samfunn å kjenne er både morsomt og utfordrende. I tillegg skal de nevnes at familie og venner er i Norge, noe som kan være tungt når det er harde perioder på jobb.

Og hva er de positive sidene?

De positive sidene er mange. Det aller beste med å skrive doktorgrad er det samme som det tyngste: stadige utfordringer. Man har frihet til å velge tema selv og man lærer stadig noe nytt. Det blir mye reising for å presentere arbeid på workshops og konferanser. I tillegg drar man gjerne bort i perioder for å besøke andre forskningsinstitusjoner. I løpet av mine tre år i Konstanz har jeg også tilbrakt en måned i Berlin og tre måneder i Los Angeles. Reisingen gjør at man kommer i kontakt med mennesker fra hele verden. Etter hvert blir mange av disse gode venner.

Hvordan vil du beskrive forholdet til professorer?

Før jeg reiste ble jeg ble fortalt at det tyske universitetssystemet er mer hierarkisk enn i Norge. Det stemmer nok for de fleste fakultet på de fleste universiteter. Min erfaring er at statsvitenskap på universitetet i Konstanz er et unntak, sannsynligvis på grunn av at de fleste professorene er veldig unge. Doktorgradsveilederen min er også veldig opptatt av å opprettholde en flat struktur i arbeidsgruppen.

Hvordan er det å bo i Konstanz?

Konstanz er en flott by, spesielt om sommeren når man kan slappe av ved Rhinen og Bodensjøen. Man er også i nærheten av Alpene med gode muligheter for fjellturer, ski og snowboard.

Hvilke tips kan du gi til studenter som tenker på å ta PhD i utlandet?

Ha et liv utenom! Når man er såpass glad i temaet sitt at man er villig til å gjøre en doktorgrad er det lett å glemme at livet har mer å by på. Livet utenom er dessuten ekstra spennende når man er i et annet land.

 

Foto: GSDS og privat

Saken ble publisert i ANSAnytt #3 2015.