Rebecca Engebretsen, 27, tar PhD i statsvitenskap ved prestisjeuniversitetet Oxford i Storbritannia. Her forteller hun litt om doktorgrad som karriere- og studievei.

Kan du fortelle litt om doktorgraden din?

Jeg tar en doktorgrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oxford. Oppgaven min tar for seg utviklingen av finanssektorer i ressursrike land og caset mitt er Angola. Ressursrike land viser seg å ha mindre utviklede finanssektorer sammenlignet med land uten nevneverdig ressursrikdom. Dette på tross av at forholdene taler til fordel for det motsatte. I oppgaven min vil jeg prøve å forklare hvorfor det er slik. Temaet er midt i blinken for meg ettersom jeg lenge har vært interessert i hvordan ressursrike land forvalter inntektene sine og hvilke konsekvenser dette har for lands utvikling.

Hvorfor valgte du å dra til utlandet for å ta doktorgrad? 

Det var en kombinasjon av flere faktorer. Jeg tok mastergraden min ved King’s College i London og jeg ble raskt begeistret for det britiske universitetssystemet. I England legges det mer vekt på kontakten mellom studenter og forelesere. Selv hadde jeg god kontakt med mine professorer i løpet av mastergraden og de oppfordret meg til å søke på doktorgrad. I tillegg ønsket jeg å studere ved et universitet som var ledende i den type forskning som jeg interesserer meg for. Det er noe helt spesielt å forske sammen med fremragende akademikere fra hele verden.

En gang i uken tar vi på oss kappene våre (helt sant) og spiser sammen i college. 

Hvordan søkte du på PhD i Storbritannia?

I England varierer søknadsprosessen litt avhengig av fag. Stort sett søker du om plass på et doktorgradsprogram som del av et større kull. Oppstart er som regel på høsten, men noen ganger er det mulig å starte utenom høsten også. Søknad om studieplass og finansiering skjer ofte parallelt eller i hvert fall nær hverandre i tid.

Universitetsbygningene er spredt utover hele byen. 

Hvordan blir studiene finansiert?

Jeg mottar fullt stipend fra Universitetet i Oxford. Stipendet dekker skolepenger og levekostnader i tre år. I tillegg finnes det mange mindre stipend man kan søke på for å dekke utgifter til feltarbeid, konferanser, språkkurs, osv.

Hvordan er livet på PhD sammenlignet med å være student?

Det er nok mindre skille mellom det å være student og det å ta doktorgrad i Storbritannia enn det som er tilfellet i Norge. Vi er å betrakte som studenter, men samtidig så har du som doktorgradsstudent ofte flere muligheter enn hva du har som masterstudent. Når du tar PhD følger du som regel noe undervisning men du kan også undervise. Og det er nok flere muligheter til å engasjere seg i forskningsmiljøene. Jeg opplever også at det er en annen type arbeidsmengde nå enn da jeg tok mastergrad. Da var det ofte veldig intenst i kortere perioder, nå er det litt mindre intenst ettersom tidsperspektivet er lengre.

Hva med PhD versus en jobb i næringslivet?

Som doktorgradsstudent har du muligheten til å dyrke dine interesser på heltid og virkelig fordype deg i det du synes er interessant. Samtidig krever det å ta en doktorgrad mye selvdisiplin, ettersom du har mye frihet og du fort ender opp med å arbeide mye alene. Når det er sagt så er min erfaring at du kommer langt med gode arbeidsrutiner. Det hjelper selvfølgelig også å ha medstudenter rundt deg som befinner seg i en lignende situasjon.

Hvordan er det å bo i studiebyen din?

Oxford er ikke uventet en fantastisk studieby. Vakre omgivelser og eldgamle tradisjoner gjør det helt magisk å studere her. Selv om det er et veldig typisk Britisk universitet tiltrekker det seg akademikere og studenter fra hele verden. I tillegg er det flust av aktiviteter å velge mellom ved siden av studiene, alt fra roing og teater til rumpeldunk (!). Jeg har ikke prøvd sistnevnte.
Og dersom Oxford-livet blir for intenst så er det lett å unnslippe, enten ut i den idylliske naturen som omgir byen eller til storbylivet i London som ligger en knapp time unna.

 

Masse hyggelige puber hører med. På Eagle and Child pleide Oxford-student J.R.R. Tolkien å henge. 

Roing på Themsen.

Hva er de beste og minst gode sidene ved å ta PhD i utlandet?

Det er flere om beinet når du beveger deg utenfor Norge og du blir godt vant til å konkurrere på internasjonale vilkår. Muligheten til å studere på noen av verdens beste universiteter er heller ikke å stikke under stol. Og så er det en gylden mulighet til utvikle språkkunnskapene dine. I en stadig mer globalisert verden er jeg overbevist om at disse aspektene vil bli stadig viktigere.
Dessverre kan det være vanskelig å få finne gode ordninger for finansiering. Men med nye regler for skolepengestøtten fra-og-med skoleåret 2016-2017 kan det se ut som dette vil endre seg!


Hva er dine tips til studenter som tenker på å ta doktorgrad i Storbritannia?


● Sikt deg inn på universitet du er interessert i og prøv å etablere kontakt med potensiell veileder tidlig i søknadsprosessen for å informere henne/han om søknaden din. Hvis du er heldig vil de gi deg tilbakemelding på søknaden din og kanskje til og med gå med på å veilede prosjektet ditt hvis du ender opp med å få tilbud fra universitetet.
● Levekostnadene i London er høye sammenlignet med mange andre steder i England. Du finner prestisjetunge universiteter over hele landet hvor kostnadene også er lavere.
● Søk tidlig! Selv om mange universiteter annonserer ledige studieplasser til utpå våren så vil mulighetene for finansiering ofte være begrenset på dette tidspunktet. Generelt er det flere studieplasser enn det er muligheter for finansiering.
● Og tilslutt vil jeg tilføye at det er finnes muligheter for å søke på mindre stipend etter at du begynner på doktorgraden. Det krever mer arbeid men det er absolutt gjennomførbart

 

Interessert i å ta PhD i utlandet? 

ANSA UK har lokallag i Oxord - bli kjent med ANSA Oxford!

 

Artikkelen var opprinnelig på trykk i ANSAnytt #2 2016.