Lyst til å bruke økonomisk teori for å finne ut av hva som gir størst nytte for samfunnet? Som samfunnsøkonom beregner du økonomisk utvikling og gir råd ut i fra dette.

Fordeler med økonomiske og administrative fag i utlandet

  • Større utvalg av fag. 
  • Du lærer et annet språk flytende, og blir kjent med en ny kultur.
  • Mange gode skoler å velge mellom.
  • Samfunnsøkonomi i utvalgte land

Samfunnsøkonomi eller siviløkonom?

  • Samfunnsøkonomi = economics
  • Studier for å bli siviløkonom = business

Det kan være en fordel å ha en kombinasjon av fag fra begge disse retningene.

Samfunnsøkonomer og siviløkonomer har mye til felles, de studerer flere av de samme fagene, og finner til dels de samme jobbene.

Hva innebærer studier innen samfunnsøkonomi?

Samfunnsøkonomi kan for eksempel forklare den globale finanskrisen og hvordan denne påvirker din egen hverdag. De jobber med å se et helhetlig bilde av økonomien, og har kunnskap både om mikro- og makroøkonomi. Studiet er i stor grad teoretisk, med mye matte, statistikk og økonomisk teori.  

Kilde: Utdanning.no. og Universitetet i Oslo

Du kan studere et eller flere semester, ta en bachelorgrad eller en mastergrad innen samfunnsøkonomi. Du kan ofte kombinere økonomifag med andre fag.

Opptakskrav

Opptakskravene varierer fra skole til skole. Minimumskravet er generell studiekompetanse for opptak til bachelor. Anbefalte forkunnskaper fra videregående skole (ikke nødvendigvis et opptakskrav) er matematikk.

Godkjenning

Etter studier innen samfunnsøkonomi kreves ingen spesiell godkjenning før du kan begynne å jobbe i Norge. Dette gjelder uavhengig av utdanningsnivå. 

Det er arbeidsgiver som bestemmer om innholdet og omfanget i utdanningen din er tilstrekkelig for å utføre oppgavene i stillingen du søker. NOKUT kan vurdere om utdanningen du har fra utlandet er på samme nivå som en tilsvarende norsk utdanning. 

For å få støtte fra Lånekassen må utdanningen være på universitetsnivå og tas som på heltid ved et offisielt godkjent lærested. Les mer om finansiering her. 

Hvordan finne studium?

Gå inn på ANSA sine økonomistider for de ulike landene. For eksempel "økonomi i Storbitannia", "økonomi i Tyskland" osv. Les på siden og bruk landets søkemotor for å finne frem til aktuelle skoler. 

Jobbmuligheter

Med denne utdannelsen kan du typisk jobbe i departementer, Statistisk Sentralbyrå (SSB), Norges Bank, Finanstilsynet, i konsulentbransjen, som analytiker osv. En betydelig andel av samfunnsøkonomene jobber i privat sektor. Store banker og andre finansinstitusjoner har egne makroøkonomer, og dette gjelder også næringslivet for øvrig.

Nyttige linker

 

Foto: Ken Teegardin