Svært mange universiteter i USA tilbyr en Master of Business Administration (MBA), som er en praktisk rettet videreutdanning innen administrasjon, ledelse og økonomi. Det finnes både ett- og toårige MBA-programmer. Det kan stilles krav til 2 års arbeidserfaring.

Om utdanningen

En MBA strekker seg over ett til to år. Du kan som regel søke opptak til en MBA selv om du ikke har en bachelor innen økonomi og administrasjon, ettersom det til de fleste MBA-programmer tas opp studenter med bakgrunn fra ulike fagområder.

En Executive MBA er et eget program for de med ledeselserfaring som ønsker faglig påfyll.

Les om MBA-utdanning i utlandet.

Finne læresteder

Association of MBAs (AMBA) og The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) akkrediterer MBA-programmer og businesskoler i USA.

Finn og sammenlign MBA-programmer.

Opptakskrav og søknadsprosess

For opptak til en MBA må du minimum ha en bachelorgrad. I de aller fleste tilfeller er det ikke nødvendig med en bachelor innen økonomi og administrasjon. En del MBA-programmer krever at søkere har minimum to års arbeidserfaring og i enkelte tilfeller også ledelseserfaring.

Opptak til MBA er som regel en helhetsvurdering av deg som kandidat. Du vil som ofte bli vurdert ut ifra hva du har studert tidligere, akademiske prestasjoner og din arbeids/ledelseserfaring. Som en del av søknadsprosessen må du som regel sende inn CV og statement of purpose eller tilsvarende.

De fleste MBA-programmer krever at man tar en opptakstest, enten GMAT eller GRE. Det er viktig at man forbereder seg godt til disse testene, da mange av spørsmålene og oppgavene kan være utfordrende.

Søknadsfristene varierer mellom de ulike lærestedene. Start søknadsprosessen tidlig, gjerne ett år før studiestart. Noen skoler har søknadsfrist allerede i november året før skolestart, og testresultater og lignende må legges ved søknaden. Siden mange læresteder tar opp studenter etter hvert som de søker er det lurt å ikke vente til søknadsfristen med å sende inn de nødvendige søknadsdokumentene.

Skolepenger og finansiering

Du får støtte av Lånekassen til regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om akkreditering og finansiering på ANSAs sider om studier i USA.

Bannerbilde: New York. (Foto: Chris Isherwood)