En Master of Business Administration (MBA) er en praktisk rettet videreutdanning innen administrasjon, ledelse og økonomi. Det finnes både ett- og toårige MBA-programmer. Mange universiteter stiller krav til minimum 2 års arbeidserfaring.

Om utdanningen  

En MBA strekker seg over ett til to år. Du kan som regel søke opptak til en MBA selv om du ikke har en bachelor innen økonomi og administrasjon, ettersom det til de fleste MBA-programmer tas opp studenter med bakgrunn fra ulike fagområder.  

En Executive MBA er et eget program for de med ledeselserfaring som ønsker faglig påfyll.  

Les om MBA-utdanning i utlandet.  

Finne læresteder  

For å finne MBA-programmer i Irland kan du bruke søkemotoren Qualifax

MBA.com kan du finne og sammenligne MBA-programmer i Irland.  

Akkrediterte læresteder

For å forsikre deg om at lærestedet er av høy kvalitet, kan være lurt å velge et MBA-program som er akkreditert av Association of MBAs (AMBA). 

Opptakskrav

For opptak til en MBA må du minimum ha en bachelorgrad. I de aller fleste tilfeller er det ikke nødvendig med en bachelor innen økonomi og administrasjon. En del MBA-programmer krever at søkere har minimum to års arbeidserfaring og i enkelte tilfeller også ledelseserfaring. 

Opptak til MBA er som regel en helhetsvurdering av deg som kandidat. Du vil som regel bli vurdert ut ifra hva du har studert tidligere, akademiske prestasjoner og din arbeids/ledelseserfaring. Som en del av søknadsprosessen må du som regel sende inn CV og statement of purpose eller tilsvarende.  

Mange skoler krever at du tar opptakstesten GMAT. Det er viktig at du forbereder deg godt til denne opptakstesten, da mange av spørsmålene og oppgavene kan være utfordrende. Noen skoler gjennomfører også intervjuer som en del av søknadsprosessen.

Du finner detaljert informasjon om opptakskrav på hjemmesidene til universitetene.

Hvordan søke

Du søker om opptak direkte til lærestedet via online-søknad. For nærmere informasjon, se lærestedets hjemmeside.

Skolepenger og finansiering

MBA er et av de dyreste programmer du kan velge. Det betyr i realiteten at utdanningen kan koste mer enn hva du får i stipend og lån fra Lånekassen. Om du ønsker en rimeligere utdanning kan du også vurdere rene mastergrader innen business eller management som er vesentlig rimeligere og ikke krever tidligere arbeidserfaring.