Markedsføring på spansk kalles Marketing og det er vanlig å legge en bachelorgrad i økonomi og administrasjon til grunn for å kunne spesialisere seg i markedsføring på masternivå. Mange av mastergradene tar sikte på spesialisering innen e-markedsføring, netthandel, direkte markedsføring eller reklame. Det finnes imidlertid noen programmer som spesialiserer seg på markedsføring allerede på bachelornivå.

Hvordan finne studium

  • Markedsføring i utvalgte land

Opptakskrav

Snittet for å komme inn på offentlige universiteter varierer fra 2 til 6, avhengig av universitetet. Det er ingen fagkrav. Ved noen skoler må du legge frem en portefølje med arbeid og stille til intervju.

Private universiteter har sine egne opptakskriterier.

Hvordan søke

Sjekk hvordan du søker på offentlige og private universiteter.

Godkjenning

Det er ingen formell krav om godkjenning for å jobbe i Norge. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene. På NOKUT sine sider finner du informasjon om spansk utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning.

Skolepenger                  

Studieavgiften ligger på rundt 10 000 nok i året på offentlige universiteter og 50 000 – 200 000 nok på private universiteter.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Spania.