Det finnes ingen jusutdanning på bachelornivå i USA. Du må derfor minimum ha en bachelorgrad for å kunne søke om opptak.

Om utdanningen

Jusutdanningen i USA finnes som en treårig utdanning som ender med graden Juris Doctor (J.D.) og som en ettårig Master of Law (LL.M.).

Juris Doctor

Juris Doctor er påkrevd for å kunne praktisere jus i USA og er vanligvis den første graden man tar hvis man vil jobbe som advokat. Det kan være lurt å velge et universitet som er godkjent av American Bar Association (ABA).

Advokatvirksomheten i USA er i stor grad selvregulert. Hver stat har sin egen bar examination som man må bestå for å kunne praktisere som advokat i den staten.

Opptak til Law School er kompetitivt. Det kan være svært vanskelig for internasjonale søkere å komme inn på JD-utdanningen.

Informasjon for deg som vurderer en JD-grad

Informasjon om søknadsprossess til JD

  • Jus i utlandet

Masters of Law

Masters of Law er en internasjonalt anerkjent jusgrad med varighet på ett år. Mange med en JD-grad går videre til å ta en LLM når de ønsker å spesialisere seg. For å kunne komme inn på en LLM-grad, må du allerede ha fullført en jusutdanning. Dette programmet krever ikke LSAT-testen. Denne graden er ikke tilstrekkelig for å kunne ta bar examination i alle stater.

Informasjon for deg som vurderer LLM

Oversikt over læresteder som tilbyr LLM

Informasjon om søknadsprosess til LLM

Opptakskrav og søknadsprosess

For å kunne søke må du oppfylle følgende krav:

Godkjenning 

Hvis man har utdannelse fra et land utenfor EU/EØS kan Tilsynsrådet gi autorisasjon i særlige tilfeller, hvis personen som søker har omfattende kunnskap om norsk rett. I praksis skjer dette svært sjeldent.

Du har advokattittel fra et land utenfor EU/EØS og vil jobbe som advokat i Norge

Med denne bakgrunnen kan du søke om å bli godkjent som utenlandsk advokat i Norge. Men, dette betyr at du kan kun være advokat innenfor internasjonal rett og ditt studielands rett. Du vil ikke kunne praktisere etter norsk lov. Du må også alltid benytte ditt studielands advokattittel og oppgi hjemstat. Les mer på Tilsynsrådet nettsider.

(Kilde: NOKUT)

Jurist med utdanning fra utlandet

Betegnelsen jurist brukes oftere som en betegnelse på en utdanning enn en tittel. I det private kan man gjerne søke på juriststillinger med utdanning fra utlandet. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere egnetheten til søkeren. Med utdanning innen handelsrett kan du for eksempel ha muligheter for jobb innen næringslivet.

I det offentlige kan det være mindre fleksibelt, og de ser ofte etter søkere med norsk jusutdanning. Hvis du vil jobbe i offentlige instanser etter endt utdanning, bør du derfor forhøre deg før du begynner på en utdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Man får støtte fra Lånekassen ved regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om finansiering på hovedsiden for studier i USA.