Jusstudier i Frankrike vil først og fremst gjøre deg egnet for advokatvirksomhet eller juristarbeid der. Studiene er på fransk. Du vil kunne få støtte fra Lånekassen til språkkurs.

Om utdanningen

Bachelorgraden i Frankrike heter Licence, varer i seks semestre og gir 180 studiepoeng. Jusstudiet kalles Licence Droit. For å bli advokat i Frankrike må man ta en treårig bachelorgrad og minimum førsteåret av mastergraden for så å ta ett år ved en IEJ (institut d'études judiciaires) . Deretter tar man opptakstest til advokatskolen, CRFPA, hvor man går i ett og et halvt år.
Les mer på Onisep (fransk)

De to første årene av bacheloren er lik for alle, på tredjeåret spesialiserer man seg enten innen offentlig eller privat rett, eller Europeisk eller internasjonal jus, innen politikk eller økonomi. Ytterligere spesialisering skjer på masternivå av studiet.

Det er mulig å studere jus alene eller i kombinasjon med andre fag, som for eksempel politikk og økonomi.

Det første året av bachelorgraden (L1) er krevende, så mye som 55 % av studentene faller fra ved enkelte studiesteder.

  • Jus i utlandet

Hvordan finne aktuelle læresteder

I søkeportalen Parcoursup vil du finne skoler som tilbyr jusstudier.

Opptakskrav

Jus tilbys på de fleste universiteter og førsteåret på bachelorstudiet er åpent for alle med generell studiekompetanse. For å komme inn på advokatskole (l’EDA), må man ha minimum Master 1 samt ta opptakseksamen (l'IEJ).

Hvordan søke

For å søke seg til det første året av bachelorgraden, søk via søkeportalen Parcoursup mellom januar og mars.

For informasjon om hvordan du søker gjennom Parcoursup; se vår informasjonsside om studier i Frankrike.

Godkjenning

Jusstudier i utlandet vil først og fremst gjøre deg egnet for advokatvirksomhet eller juristarbeid i landet du studerer. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som vurderer om du kan få autorisasjon til å jobbe som advokat i Norge. Du kan bli advokatfullmektig i Norge dersom Tilsynsrådet vurderer utdanningen du har tatt som tilsvarende norsk juridisk embetseksamen, som er et femårig profesjonsstudium. Ta kontakt med Tilsynsrådet for spørsmål om advokatbevilling.

Finansiering

Lånekassen vil normalt kunne gi lån og stipend til grader som er offentlig godkjent i Frankrike og som undervises ved offentlig godkjente læresteder.

Nyttige lenker

 

Inspirasjon: