Økonomistudier i Sveits kan grovt deles inn i Betriebsökonomie/Business (bedriftsøkonomi) eller Volkswirtschaftlehre/Economy (samfunnsøkonomi). Du kan studere på tysk, fransk, italiensk eller engelsk.

Om utdanningen

Les om økonomistudier i utlandet på ANSAs hovedside om faget.

Finne fagretning og lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder via søkemotoren Studyprogrammes.ch. Her kan du hake av for ønsket utdanningsgrad og velge undervisningsspråk.

Det finnes mange universiteter og høyskoler i Sveits som tilbyr økonomiutdanninger. Universität St.Gallen og IMD Business School ligger i toppsjiktet på internasjonale rankinglister og utdanning herfra kvalifiserer også til støtte fra Lånekassen.

For deg som drømmer om å få sidetittel siviløkonom, kan det være et tips å se om du finner ønsket lærested på EQUIS- eller AACSB-listen. Skolene på disse listene holder god internasjonal kvalitet.

Slik søker du

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Zulassung/Admission. For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse og for å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad.

Søk via en søknad på nett som du finner på lærestedets hjemmeside.

Søknadsfristene til bachelor med oppstart på høsten er vanligvis 30. april, mens søknadsfristen til vårsemesteret er 30. november.

Søknadsfristene til master varierer, men er ofte i løpet av vinter og tidlig vår. Du finner søknadsskjema og informasjon om søknadsprosess på lærestedets hjemmeside.

Opptak til bachelor

For å søke på en bachelorgrad må du vanligvis ta en opptakstest, eller kunne vise frem et opptaksbevis fra tilsvarende utdanning i Norge. Ut over dette, kan det være krav til fag du skal ha hatt på videregående samt karakternivå. På swissuniversities.ch kan du se opptakskravene til samtlige offentlige universiteter på bachelornivå.

Opptak til master

Opptak til master handler i stor grad om et godt karaktersnitt på bachelorgraden, spesifikke fag du skal/bør ha hatt samt eventuelt en GMAT-test.

Språktest

Det stilles vanligvis krav om språktest der du skal vise at du behersker undervisningsspråket. På skolenes hjemmesider vil du se hvilken score du må oppnå. Dette er de vanligste språktestene som etterspørres:

Tysk

  • Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaf)
  • Neues Goethe-Zertifikat C1
  • Goethe-Zertifikat C2

Fransk

  • Diplôme d'études en langue française (DELF)
  • Diplôme approfondi de langue française (DALF)

Italiensk

  • Certificati di conoscenza della Lingua Italiana (CELI)
  • Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA)
  • Certificazione di Italiano come lingua straniera (CILS). 

Engelsk

  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL).

Denne språktesten kan du lese om på ANSAs side om språktester.

Lær deg fransk, tysk eller italiensk

Ønsker du å ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din (tysk/fransk/italiensk), kan du få støtte til dette av Lånekassen. Du kan få støtte til korte eller lengre språkkurs. Det gis ikke støtte til engelskspråklige språkkurs.

Finansiering

Du betaler skolepenger i Sveits, men de er relativt lave. Les mer på ANSAs sider om finansiering av studier i utlandet for å se hvilken støtte du kan få.

 

Tekstbanner: Tim Caynes