Majoriteten av norske studenter i USA studerer økonomi, administrasjon og ledelsesfag. Disse studiene tilbys ved de aller fleste læresteder og du kan velge mellom mange ulike spesialiseringer.

Om utdanningen

Økonomiske og administrative studier spenner vidt, og det finnes mange ulike spesialiseringer:  

  • Business/business administration/international business 

  • Economics  

  • Accounting 

  • Finance 

  • Management 

  • Marketing 

  • Commerce 

  • Innovation/entrepreneurship 

  • Human resources 

 

Mange velger å kombinere økonomistudier med samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. 

Bachelor 

På de fleste læresteder kan du velge om du ønsker å ta en Bachelor of Science (B.S./B.Sc.) eller en Bachelor of Arts (B.A.) i økonomi. En BS-grad vil vektlegge matematikk og statistikk, mens en BA-grad vil ha en mer samfunnsvitenskapelig og humanistisk tilnærming.   

Master 

Det finnes både akademiske og profesjonsrettede mastergrader innen økonomistudier. Master of Science (M.Sc.) og Master of Arts (M.A.) er akademiske mastergrader som leder videre til Ph.D-studier. En Master of Business Administration (MBA), er mer yrkesrettet og leder som regel ikke til videre studier, men mot karrierer som krever direkte anvendelse av kunnskap.  

Finne læresteder 

Søkemotorer 

Du kan bruke ulike søkemotorer for å finne fram til læresteder som tilbyr faget du er interessert i.  

Bachelor: 

Master eller PhD: 

Business-akkrediteringer 

Akkrediteringsordningene Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) og Association of MBAs (AMBA) godkjenner læresteder og programmer innen businessfagAACSB akkrediterer business-skoler, mens AMBA akkrediterer business-programmer, med fokus på MBA. Disse akkrediteringene skal fungere som en kvalitetssikring og en anerkjennelse av businesskoler- og programmer som holder et høyt nivå.  

Opptakskrav 

Opptakskrav varierer fra lærested til lærested, og du bør undersøke dette direkte med lærestedet før du går i gang med søknadsprosessen. 

Vanlige opptakskrav er: 

Godkjenning av siviløkonomutdanning 

Siviløkonom er ikke lenger en beskyttet tittel, hvilket betyr at du ikke trenger noen formell godkjenning av studiene dine fra utlandet for å jobbe som siviløkonom i Norge. Det er altså opp til arbeidsgiver å vurdere din kompetanse. 

Retten til bruk av sidetittelen Siviløkonom er i utgangspunktet forbeholdt de som har tatt master i økonomi og administrasjon i Norge. Du kan søke NHH om rett til å få bruke tittelen. 

Skolepenger og finansiering 

Du får støtte av Lånekassen til regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om akkreditering og finansiering på ANSAs sider om studier i USA. 

Inspirasjon

Vurderer du å studere økonomi i utlandet, men er usikker på hvor? Utvalget ANSA Økonomi har sammen med lokallaget ANSA North Dakota laget denne videoen med råd og tips til økonomistudier i USA: