I Frankrike kan du studere økonomi og administrasjon ved høyskoler eller universiteter. Undervisningen går først og fremst på fransk. Dersom du finner et program på engelsk er det viktig at du sjekker med Lånekassen om du vil få støtte før du søker.

Finne frem til skoler

Handelshøyskoler

Universiteter

Handelshøyskoler - Écoles supérieures de commerce

Écoles supérieures de commerce (ESC) er tilknyttet Det franske handelskammeret (CCI France International) og er godkjent av den franske stat. Her finner du tilbud om 3, 4 eller 5-årige grader. 

Opptak 

De franske handelshøyskolene er prestisjetunge, med stor konkurranse om studieplassene, det er derfor alltid opptaksprøve (concours)eller intervju. Vanskelighetsgraden på opptakstesten avhenger av hvor presitsjetungt lærestedet er.

Man kan søke enten rett fra videregående skole eller etter to år eller mer med økonomistudier fra før.

Det finnes flere samordnede opptak for skoler


Universitetsutdanning

Økonomistudier ved universitetene er mere abstrakt og teoretisk enn studiene ved handelshøyskolene, som er mer praktisk orientert. På bachelor ved universitetet foregår spesialisering på andre og tredjeår.

For å få en økonomisk-administrativ fagprofil i studiet, må studentene velge en bedriftsfaglig fordypningsretning (Gestion de l’entreprise, Economie de l’entreprise, AES) eller lignende. Det er nødvendig med gode kunnskaper i matematikk og fransk. Utdanningen består av en 3-årig Licence (bachelor) og en 2-årig Master.

Opptak

Ikke opptakstester, men høye karrakterkrav kan forekomme til populære programmer.

Søknad: 

  • Parcoursup til bachelorgrader
  • Direkte til universitetet til mastergrader

IAE - Écoles Universitaires de Management

Et veldig mye billigere alternativ til de dyre private business skolene er IAE. På grunn av lav pris er de totalt 35 skolene blitt stadig mer populære. Og de har tilbud fra licence og opp til doktorgradsnivå. Utdanningene er bygget etter amerikansk modell.De fleste har tilbud om kurs fra tredjeår av bachelorgraden (L3), et titall har tilbud for dem som kommer rett fra videregående skole (fra L1). NB! det aller meste er på fransk, men tilbud på engelsk finnes også som for eksempel ved Toulouse School of Management

Les mer på denne nettsiden

 

Søk gjennom norsk agent til programmer på engelsk

Du kan også søke gjennom en av de norske agentene som samarbeider med to business-skoler i Frankrike.

SIOC som har et tilbud ved Montpellier Business School hvor Master Grande Ecole-programmet, samt Diplôme en management international des affaires (bachelorprogrammet) som tilbys på engelsk, er støttet av Lånekassen.
Se testemonial fra norske Kristel som har gått på skolen.

Studier i utlandet som har tilbud ved Toulouse Business School

Hva er en agent?Les mer på vår informasjonsside om agenter          

Finansiering

De private business-skolene tar skolepenger fra 6600 EUR i året og oppover (for de treårige), og fra 9 800EUR i året og oppover for de 4-5 årige. De offentlige universitetene koster 184EUR i året for bachelor og 256EUR for master.

Lånekassen vil normalt kunne gi lån og stipend til grader som er offentlig godkjent i Frankrike og som undervises ved offentlig godkjente læresteder. Utdanninger som leder frem til en diplôme national eller en diplôme d’Etat vil i utgangspunktet gi rett til lån og stipend.

Lånekassen gjør oppmerksom på at noen læresteder kan tilby grader som ikke er offentlig godkjente i Frankrike, og som dermed ikke inngår som en del av den offisielle franske gradsstrukturen. Disse utdanningene vil ikke gi rett til lån og stipend fra Lånekassen. En diplôme d’université (DU) er eksempel på et diplom som utstedes av universitetene selv, og ikke er offentlig godkjent i Frankrike.  

Grader som godtas:

  • Diplôme national eller diplôme d’Etat
  • Diplôme conférant le grade de master
  • Diplôme d’ecole revêtu d’un visa official

Grader som ikke godtas:

  • Certificat d’ecole
  • Formation inscrite au RNCP
  • Label de la Conférence des grandes écoles

Les også mer om temaet godkjenning på letudiant.fr