I Sverige kan du studere økonomifag ved en rekke læresteder, og du kan studere på alle utdanningsnivåer. Businessfag heter företagsekonomi/business/ekonomi og samfunnsøkonomi kalles vanligvis for nationalekonomi.

I Sverige kan du studere både business og samfunnsøkonomi. Opptakskravene til disse økonomiske retningene kan variere - også fra lærested til lærested.

Finne fag og lærested

Bruk søkemotoren Studera.nu for å finne frem til fag og lærested. Hak av for kurs om du vil ta enkeltemner, og program om du vil ta kandidat (bachelor) eller master.  

Business eller Samfunnsøkonomi?

Studere business i Sverige

Business handler om virksomheter, og hvordan de fungerer i samspill med kunder, konkurrenter og samfunnet som sådan. Du får en bred administrativ kompetanse.

Mange læresteder tilbyr business-utdanning

I Sverige kan du ved en rekke læresteder studere företagsekonomi/business/ekonomi. Studiet tilbys på alle utdanningsnivåer, og gjerne i kombinasjon med andre fag, spesielt språk. 

De mest anerkjente lærestedene i Sverige er Handelshögskolan i Stockholm, samt handelshøyskolene i Göteborg og Lund (underlagt universitetene).

Viktige fag på business-studiet

  • Regnskap
  • Finans
  • Organisasjonsfag
  • Praktisk økonomi

Studere samfunnsøkonomi i Sverige

I Sverige kalles samfunnsøkonomi vanligvis for nationalekonomi. Det finnes tilbud på bachelor- og masternivå, men det er flest tilbud på masternivå. Det er også mulig å ta enkeltemner på begge nivåene. 

Studiet til samfunnsøkonom legger vekt på å forstå samspillet mellom økonomi og andre samfunnskrefter. For eksempel hva som skal til for en optimal fordeling av ressurser i samfunnet. Studiet er i stor grad teoretisk, med mye matte, statistikk og økonomisk teori. 

Opptakskrav bachelor

Studiekompetanse

Generell studiekompetanse. Les mer om Grundläggande behörighet på Antagning.se

Fagkrav
Du finner fagkrav til din utdanning på søkemotoren Studera.nu under behörighet. Til bachelor er vanlig å kreve matematik 3 (S2/R1).

Enkelte linjer på business krever matematik 4 som ikke har en perfekt oversettelse til norsk (vi mangler det nivået i Norge), men som vanligvis betyr R2. 

Oversetting av svenske fagkrav tilsvarer på norsk.

Skal du studere på engelsk må du ha engelsk-test med et visst score.

 

Mangler du fag?

Dersom du mangler ett eller flere fagkrav for å kunne søke, kan du ta opp faget/ene og legge det/de på et kompetansebevis i tillegg til vitnemålet. Slik søker du med førstegangsvitnemål samtidig som du oppfyller aktuelle fagkrav.

Karaktersnitt

Du kan søke om opptak på grunnlag av karaktersnitt på førstegangsvitnemål. Dersom du er usikker på om du har høyt nok snitt, kan du også ta Högskoleprovet og søke med poengscore fra denne. Du finner siste tilgjengelige karaktersnitt på søkemotoren Studera.nu under «antagningsstatistik». Der vil du kunne lese av karaktersnitt under «BI» og poengsum fra Högskoleprovet under «HP».

Du kan lese om hvordan du oversetter  ditt norske karaktersnitt til svensk her.

Språktest

Om programmet går på engelsk skal du ta en språktest (TOEFL eller IELTS) med et angitt score.

Handelshögskolan i Stockholm 

Her finner du informasjon for norske søkere om søknad til bachelorprogram ved skolen.

Opptakskrav master

Til masterprogrammer forventes det at du har en bachelorgrad innenfor samme fagfelt. Du finner opptakskrav på lærestedenes hjemmesider. Opptak er ofte basert på GMAT- eller GRE-test.  Noen læresteder vurderer studenter ut fra fag du skal ha hatt i løpet av bachelorgraden din med et bestemt antall studiepoeng. CV og motivasjonsbrev er relativt vanlig å kreve.

Søknad - bachelor og master

Bachelor

Du kan lese om hvordan du søker på utdanning i Sverige her.
Søknadsfristen er 15. april til høstsemesteret og 15. oktober til vårsemesteret.

Master

Til mastergrader er søknadsfristen vanligvis (ikke alltid) 15. januar. Du søker via Antagning.se eller direkte til lærestedet (HHS har egen søknad).

Godkjenning og finansiering

Godkjenning - sidetittel siviløkonom

Ønsker du å få sidetittelen siviløkonom, kan du på nettsidene til Econa lese mer om kravene du må oppfylle. Kort forklart handler det om at du skal ha en femårig utdanning (gjerne oppdelt i bachelor og master), ha hatt visse fag, og at skolen du velger skal holde internasjonal kvalitet.

Skoler som har akkreditering fra EQUIS og/eller AACSB tilfredsstiller automatisk dette kravet. Handelshøyskolene i Stockholm, Göteborg og Lund ligger alle på EQUIS-listen.

Finansiering

Offentlig utdanning i Sverige er gratis. På ANSAs sider om finansiering kan du lese om muligheten for stipend og lån.