Flere hundre læresteder i USA tilbyr studier innen journalistikk, PR, kommunikasjon og mediefag, på bachelor- og masternivå.

Om utdanningen

Det finnes et bredt tilbud av medieutdanninger ved amerikanske læresteder, og du kan velge mellom mange ulike spesialiseringer:

 • Journalism
 • Photojournalism
 • Broadcast journalism
 • Communication studies
 • Communication technology
 • Digital communication
 • Political communication
 • Sports communication
 • Mass communication
 • Media studies
 • Public Relations

Les om journalistikkutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget.

Ved mange læresteder er det mulig å søke seg inn på en mastergrad, selv om man har bachelorgrad innen et annet fagfelt.

 • Journalistikk og mediefag i utvalgte land

Hvordan finne aktuelle læresteder

Du kan bruke følgende søkemotorer for å finne frem til aktuelle læresteder:

Bachelor:

Master eller PhD:

Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communications (ACEJMC) akkrediterer programmer innen journalistikk og massekommunikasjon. Du kan bruke deres søkemotor for å finne frem til aktuelle læresteder.  

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptakskrav og søknadsfrister varierer mellom de ulike lærestedene. Start søknadsprosessen tidlig, gjerne ett år før du ønsker å starte på studiene. Noen skoler har søknadsfrist allerede i november året før skolestart, og testresultater og lignende må legges ved søknaden.

Les mer om hvordan du søker på universiteter i USA på vår side om studier i USA.

Skolepenger og finansiering

Du får støtte av Lånekassen til regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om akkreditering og finansiering på ANSAs sider om studier i USA