Flere læresteder i Irland tilbyr journalistikkstudier på bachelor- og masternivå.

Om utdanningen

Journalistikk i Irland kan studeres alene eller i kombinasjon med andre fag, som media og språk. Bachelorgraden går over 3-4 år, og mastergraden er normert til ett til to år.

  • Journalistikk og mediefag i utvalgte land

Aktuelle læresteder og programmer

Du kan studere journalistikk på bachelornivå ved følgende skoler i Irland:

For å finne flere programmer på bachelornivå kan du bruke søkemotoren til Central Applications Office (CAO), som er det sentrale opptakskontoret for bachelorutdanninger i Irland.

Kun bachelorgrader på Level 8 er støtteberettiget av Lånekassen.

For å finne frem til mastergrader, bruk søkemotoren Qualifax. Flere av lærestedene over tilbyr også masterprogrammer innen journalistikk og mediefag.

Opptakskrav

Opptakskravene varierer fra lærested til lærested. Informasjon om opptakskrav finner du på hjemmesiden til det enkelte lærested  under entry requirements. For opptak til bachelor må du ha generell studiekompetanse. Ut over det ser man på snitt og fagkrav. Til master må du ha en faglig relevant bachelor. Andre krav kan komme i tillegg.

Oversettelse av irske karakterer til norske (vgs)

For informasjon om omregning av snitt se ANSAs side om studier i Irland.

Språktest

De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL eller IELTS.

For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. (Se Guidelines Entry Requirements for Norway, side 44.) Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.

For opptak til master kreves det som regel språktest.

Hvordan søke

Bachelor

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet Central Applications Office (unntak for noen private universiteter). Du kan søke på inntil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Informasjon om hvordan du søker gjennom CAO finner du på ANSAs side om studier i Irland.

Master

På lærestedets hjemmeside, under admissions, vil det står om du skal søke direkte til lærestedet via egen onlinesøknad, eller via en felles søkeportal. Det vil også stå hvilken søknadsfrist du kan forholde deg til.

Godkjenning

Du trenger ikke en formell godkjenning av dette studiet i Norge. NOKUT kan gi deg en generell godkjenning av studiene.

Finansiering og skolepenger

Det er rimelig å studere i Irland. I de fleste tilfeller betaler man 3000 EUR i skolepenger per år (free fees). På ANSAs side om finansiering kan du se hvor mye du vil få i støtte fra lånekassen.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.