Vil du studere til journalist i Danmark? Journalistikkutdannelsen tilbys ved tre læresteder i Danmark: Syddansk universitet, Danmarks medie- og journalisthøjskole og Roskilde Universitet. For å studere journalistikk i Danmark bør du beherske dansk og ha noe kjennskap til dansk kultur og historie.

Utdanningen

Under studiet lærer du alle faser av det journalistiske arbeidet å kjenne, fra første idé til research, kildekritikk, intervjuteknikker, genrer og fortellerformer, til det ferdige produktet. Det blir undervist dansk språk, praktisk journalistarbeid, samt teoretiske fag som for eksempel mediesosiologi, dansk og internasjonal politikk samt rettssystemet. I løpet av utdannelsen har du et års lønnet praksis. Praksisen foregår i ulike dagblader, fagblader, radio- og tv- stasjoner eller i private og offentlige informasjonsavdelinger over hele landet. 

Ved Danmarks medie- og journalisthøjskole i Aarhus går utdanningen over fire år. Dette er landets eneste journalisthøyskole.

Bachelorgraden ved SDU i Odense går over 3,5 år. SDU også tilby toårig mastergrad i journalistikk (kandidat på dansk).

Roskilde universitet tilbyr en treårig bachelorgrad og en toårig master med ett år i praksis til slutt.

  • Journalistikk og mediefag i utvalgte land

Opptakskrav

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Syddansk universitet

Du søker i kvote 2 gjennom Optagelse.dk. Søknadsprosessen består av motivasjonsbrev, opptaksprøve og intervju.

Les mer om på Syddansk Universitet sine nettsider.

Danmarks medie- og journalisthøjskole

Du søker via Optagelse.dk og blir deretter innkalt til opptaksprøve og intervju. 

Les mer på denne siden. 

Roskilde universitet

Du kan ta journalistikk som en del av en bachelor, og bygge på med master. Søk opptak på den humanistiske bacheloruddannelseden naturvidenskabelige bacheloruddannelseden samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse ved RUC. 

Du kan bygge på med en master i journalistikk. 
Les mer på denne siden. 

Hvordan søke

Bachelor

Du søker via Optagelse.dk. Les på lærestedenes hjemmesider om du skal gjøre noe ut over dette.

Master

Du søker direkte til lærestedet via online-søknad. Se lærestedenes hjemmesider for nærmere informasjon om opptak og søknadsfrister.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Danmark. Offentlig utdanning i Danmark er gratis.

Les om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.