Du kan studere filmstudier på bachelor- og masternivå i store deler av verden.

Hva innebærer utdanningen?

Det finnes mange spesialiseringer innen filmstudier, og du kan blant annet fordype deg i manus, regi, fotografi, klipp, lyd, film- og tv-produksjon.

Les mer om regissør på Utdanning.no

Hvor kan du studere?

Du kan få støtte fra Lånekassen til å studere film i alle land, så lenge du går ved en offentlig godkjent skole og utdanningen kan godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning.

Les mer på ANSAs sider om hva som skal til for å få støtte fra Lånekassen

European League of Institutes of the Arts er en medlemsorganisasjon for blant annet utdanningsinstitusjoner som underviser i film. Bruk gjerne deres søkemotor for å finne frem til skoler både i Europa og andre land.

Godkjenning

Du trenger ingen formell godkjenning av utdanning innen film. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere bakgrunnen din ved ansettelser. Søker du deg til en master er det opp til høgskolen eller universitetet å vurdere utdanningen din på bachelornivå. 

Annen informasjon

Jobbmuligheter

Har du studert film og TV kan du blant annet jobbe som filmfotograf, manusforfatter, klipper, lydansvarlig, filmprodusent, filmregissør eller kinosjef.

Virke Produsentforeningen

Virke Produsentforeningen er en bransje- og en arbeidsgiverforening, som organiserer norske film-, tv- og spillprodusenter. 

Foto: Jonathan Kos-Read