Lærerutdanningen i USA varierer mellom ulike delstater og læresteder. For å kunne jobbe som lærer i Norge med utdanning fra utlandet, må du få godkjenning av Utdanningsdirektoratet.

Om utdanningen

Ansvaret for lærerutdanning i USA ligger under hver enkelt delstat. Det er dermed store variasjoner mellom læresteder og programmer.

For alle delstater gjelder allikevel følgende utdanningsforløp for lærere:

  • En 4-årig bachelorgrad 
  • Gjennomføring av et akkreditert forberedelseskurs kalt teacher preparation program (TTP).
  • Gjennomføring et visst antall fagkurs, også innen utdanning
  • Fullført undervisningspraksis

 

 

USA har ikke et nasjonalt krav for lærerutdanning. Hver delstat regulerer kravene til lærere, og kravene kan derfor variere. Det er vanligvis 4-årig Bachelor Degree med Major in Education (Bachelor of Science in Education eller Bachelor of Arts in Education) som er minstekrav for å jobbe som førskolelærer eller lærer på alle nivåer i grunnopplæringen. Det er flere og flere delstater krever Master of Arts in Teaching for å kunne undervise både som førskolelærer, grunnskolelærer eller lærer i videregående skole. For å utøve yrket, kreves det dessuten en lærerautorisasjon. Denne gjelder innenfor en eller flere delstater. På nettsidene til Teach kan du se godkjenningskravene til hver enkelt delstat.

Faglærer

Dersom du planlegger å bli faglærer, kan du ta studier innen det faget du planlegger å undervise i, og deretter ta 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge når du kommer hjem. Med denne utdanningen kan du undervise i grunnskolen eller på videregående skole. Fra Høst 2019 vil det være masterkrav for opptak til PPU.

Les om lærerutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget. Her finner du blant annet informasjon om hvordan lærerutdanningen din fra utlandet kan bli godkjent slik at du kan jobbe som lærer i Norge.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Siden lærerutdanningen varierer så mye mellom de forskjellige delstatene er det viktig at du tar oppbyggingen av graden og godkjenningsprosessen med i betraktning når du leter etter aktuelle læresteder.

Council of Accreditation of Educator Preparation (CAEP) gir faglig akkreditering for skoler i USA som har lærerutdanninger. På deres nettsider kan du finne en liste over godkjente lærerutdanninger.

Godkjenning

Dersom du ønsker å ta hele utdanningen utenlands, kan du få utdanningen din vurdert av Utdanningsdirektoratet når du kommer hjem. Dette står på utdanningsdirektorratets hjemmesider om godkjenning generelt: For å få godkjent utenlandsk lærerutdanning for tilsetting som lærer i Norge, må en ha utdanning og kompetanse tilsvarende det som kreves i norske regelverk. Utdanningsdirektoratet vurderer utenlandsk lærerutdanning opp mot kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter.

Skolepenger og finansiering

Man får støtte fra Lånekassen ved regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om finansiering på hovedsiden for studier i USA.

(Kilder: NOKUT)