Det finnes flere ulike lærerutdanninger i Sverige, avhengig av hvilke fag og hvilken aldersgruppe du ønsker å arbeide med.

Om utdanningen

Lærerutdanning i Sverige omfatter 180-330 studiepoeng, avhengig av hvilke fag og hvilken aldersgruppe du ønsker å arbeide med. Det finnes fire hovedtyper utdanninger/eksamener: förskollärarexamen (førskole), grundlärarexamen med fokus på elevtrinn 1-3 og 4-6 (grunnskole), ämneslärarexamen med inriktning mot skolår 7-9 eller gymnasieskola (faglærer) og yrkeslärarexamen (yrkeslærer). Ut over dette finnes det også en rekke overbygninger (gjerne på 1,5 år) der du kan bygge på tidligere utdanning og få undervisningskompetanse for en ny elevgruppe.

Dersom du ønsker å bli lektor i Norge, kan du også gå utenfor studieløpene nevnt over, og ta en bachelor og mastergrad innen ønskede undervisningsfag, for deretter å ta ett år med praktisk pedagogisk utdanning i Norge.

På nettsiden til det svenske lærerforbundet kan du lese om de ulike lærerutdanningene.

Les om lærerutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget. Her finner du blant annet informasjon om hvordan lærerutdanningen din fra utlandet kan bli godkjent slik at du kan jobbe som lærer i Norge.

Finne lærested


Du finner frem til aktuelle læresteder via søkemotoren Studera.nu. Her finner du enhetlige studieløp, men også bachelorgrader (kandidat på svensk), mastergrader, samt enkeltemner (kurs) på begge nivåene.

Opptakskrav


Opptakskrav varierer mellom lærestedene og utdanningene. Du finner dem på søkemotoren Studera.nu, samt på skolenes hjemmesider. Denne informasjonen ligger vanligvis under behörighet.

For å søke på en bachelorgrad eller et enhetlig studieløp, må du ha generell studiekompetanse. Dersom du ikke har høyt nok karaktersnitt for å søke, kan du ta den svenske opptaktesten til høyere utdanning, Högskoleprovet, og søke med poengsummen fra denne. Du må fremdeles ha gjeldende fagkrav.
For å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad.

Slik søker du

Bachelor

Du søker om studieplass via søkeportalen Antagning.se. Søknadsfristene til bachelor og enhetlige studieløp er vanligvis 15. april. En del læresteder tilbyr oppstart også til vårsemesteret, og søknadsfrist vil da være 15. oktober.

Se ANSAs søknadsveiledning for studier i Sverige.

Master

Søknadsfristene til mastergrad kan variere, men er vanligvis i perioden mellom januar og april. Du søker via Antagning.se.

Godkjenning

I og med at lærerutdanning i Norge er tilpasset norsk læreplan, er det ikke all lærerutdanning fra utlandet som vil gi deg samme kvalifikasjoner som ferdigutdannede lærere i Norge. Les mer om godkjenning av utenlandsk lærerutdannelse.

For deg som vil bli lektor i Norge kan det være et tips å ta norsk PPU (praktisk pedagogisk utdanning) etter avsluttet utdanning i Sverige. Mange høyskoler og universiteter tilbyr dette ettårige studieløpet som blant annet inneholder tre måneder med praksis i norsk skole.

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. På Lånekassens sider om finansiering av studier i utlandet kan du lese om muligheten for stipend og lån.

 

(Kilde: Lånekassen)