Du kan studere for å bli lærer ved de fleste universitetene i Canada. Lærerutdanningen er enten en Bachelor of Education eller en bachelograd i valgfrie emner etterfulgt av en praktisk-pedagogisk utdanning.

Om utdanningen

Hva slags utdanningsløp du bør velge, kommer an på hva slags lærer du vil bli.  Oppbyggingen av utdanningen kan også variere mellom de ulike provinsene. Det finnes lærerutdanninger for grunn -og videregående skole ved utdanningsfakulteter på alle universiteter bortsett fra Nova Scotia. En Bachelor of Education (BEd.) varer har en varighet på fire år. Du kan også ta en 3-årig bachelorgrad i et emne du kunne tenke deg å undervise i, for å så ta en 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglærer

Dersom du planlegger å bli faglærer, kan du ta studier innen det faget du planlegger å undervise i, og deretter ta 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i Norge når du kommer hjem. Med denne utdanningen kan du undervise i grunnskolen eller på videregående skole.

Les om lærerutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget. Her finner du blant annet informasjon om hvordan lærerutdanningen din fra utlandet kan bli godkjent slik at du kan jobbe som lærer i Norge.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Her finner du en oversikt over lærestedene i Canada som tilbyr lærerutdanninger.

Opptakskrav

Når du søker deg til en bachelorgrad i Canada må du som regel ta en engelsktest. Les mer om opptakstester på vår testside.

Med søknaden må du legge ved vitnemål/karakterutskrift fra tidligere utdanning. Alt må oversettes til engelsk eller fransk, avhengig av undervisningsspråket på lærestedet. Noen læresteder krever at vitnemålet attesteres, andre at vitnemålet må sendes i forseglet konvolutt fra ditt lærested.

Lærestedene setter sine egne opptakskrav, og selv om man tilfredsstiller minimumskravet er det ingen garanti for å få plass. Minimumskrav for norske søkere er som regel generell studiekompetanse. Som i Norge er det imidlertid fastsatt spesielle opptakskrav for de enkelte studieretningene. Det er ulik praksis ved hvert universitet hvilke kriterier som gjelder, så husk å sjekke direkte med det aktuelle lærestedet hvilke opptakskrav som gjelder.

Slik søker du

De fleste canadiske universiteter har søknader tilgjengelig på skolens nettside. Du må søke individuelt på hver og en skole, med unntak av i Ontario hvor det finnes et samordna opptak.  Skolene setter sin egen frist, men som regel er det søknadsfrist i februar/mars.

Ontario

I provinsen Ontario har de et samordna opptak gjennom Ontario Universities Application Center (OUAC). Via OUAC fyller du inn en onlinesøknad kalt COMPASS. Du kan følge søknaden din underveis ved å logge deg inn på nettsiden. 20 universiteter bruker OUAC, og du kan søke på så mange universiteter du ønsker, men kun 3 program per skole.

For internasjonale studenter koster det 145 canadiske dollar for å søke på tre skoler, og 44 canadiske dollar for hver ekstra skoler utover de tre.

Godkjenning

Dersom du ønsker å ta hele utdanningen utenlands, kan du få utdanningen din vurdert av Utdanningsdirektoratet når du kommer hjem. Dette står på utdanningsdirektorratets hjemmesider om godkjenning generelt: For å få godkjent utenlandsk lærerutdanning for tilsetting som lærer i Norge, må en ha utdanning og kompetanse tilsvarende det som kreves i norske regelverk. Utdanningsdirektoratet vurderer utenlandsk lærerutdanning opp mot kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter.

Finansiering

Ved universitetene i Canada må du betale skolepenger. Prisene varierer mellom universiteter og provinser. Les mer om skolepenger på Canada's Higer Education and Career guide.

Lånekassen gir støtte til bachelorutdanning ved lærestedene som er medlem av Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC).

 

(Kilder: NOKUT)