Det er gode muligheter for å utdanne seg som faglærer i Australia. Ønsker du å studere til å bli grunnskolelærer, anbefaler ANSA at du drar på utveksling fremfor å ta hele utdanningen i utlandet.

Grunnskolelærer

Som lærer i grunnskolen skal du undervise i norsk grunnskolepensum, og grunnskolelærerutdanningen i Norge er veldig annerledes enn den australske lærerutdanningen med tanke på oppbygning, lengde, innhold, og praksis i løpet av studiet.

Vil du bli grunnskolelærer for 1.- 7. klasse eller 5. – 10. klasse og ønsker å studere i utlandet, anbefaler ANSA at du tar deler av utdanningen i utlandet, fremfor å ta hele graden i Australia. Det er gode utvekslingsmuligheter ved norske læresteder. Undersøk på forhånd hvilke utvekslingsavtaler de norske høyskolene/universitetene har med australske læresteder.

Faglærer

Det er gode muligheter for å utdanne seg som faglærer i Australia. Du kan ta en mastergrad i faget du ønsker å undervise i, og deretter søke deg inn på en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) når du kommer hjem.

Har du tatt PPU i Norge, trenger du ingen godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder selv om bachelor- eller mastergraden din er tatt i utlandet. Det norske lærestedet godkjente utdanningen din da du ble tatt opp som student. Med PPU kan du undervise i grunnskolen eller på videregående skole.

Les om lærerutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Bruk søkemotoren Study in Australia for å finne frem til aktuelle læresteder.

Opptakskrav

For å være kvalifisert for opptak til australske læresteder, må du ha generell studiekompetanse eller tilsvarende. Opptakskravene varierer mellom lærestedene og de ulike fagretningene. Mange Australske universiteter har veiledende poenggrenser for norske søkere som du kan finne på universitetenes nettsider. Fagkrav kan komme i tillegg.

Slik søker du

Informasjon om hvordan du søker deg til australske universiteter finner du på hovedsiden om studier i Australia.

Godkjenning

Dersom du skal jobbe som lærer i Norge med utdanning fra utlandet, må du ha godkjenning av Utdanningsdirektoratet.

Dette står på utdanningsdirektorratets hjemmesider om godkjenning generelt: For å få godkjent utenlandsk lærerutdanning for tilsetting som lærer i Norge, må en ha utdanning og kompetanse tilsvarende det som kreves i norske regelverk. Utdanningsdirektoratet vurderer utenlandsk lærerutdanning opp mot kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter.

Som faglærer, med master fra Australia og deretter PPU i Norge, trenger du som nevnt ingen godkjenning.

Skolepenger og finansering

Informasjon om skolepenger finner du på universitetenes nettsider. Se etter international tuition fee.  

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen.

Du kan søke om støtte fra Lånekassen når du har mottatt «Confirmation of Enrolment» fra lærestedet ditt.