På Island tilbys hestestudier ved to universiteter. Undervisningen foregår på islandsk, så du må kunne språket for å søke opptak. Lånekassen støtter språkkurs i inntil ett år.

Om utdanningen

På Island kan du studere hestefag som en årsenhet, i to år eller en bachelorgrad over tre år.

Hólar University College

Ved Hólar University College kan du velge å ta ett, to eller tre år med studiet. Etter ett år får du «Diploma in Riding & Riding Instructions», etter to år får du «Diploma in Horse Training» og etter tre år vil du få «B.Sc. in Riding and Riding Instructions». 

Studiet er både teori- og praksisbasert, og har Islandshesten i fokus. Du vil få opplæring som rideinstruktør og erfaring med dressering og foring av hester. Du vil også få en innføring i pedagogikk, læringsteorier og forskningsmetoder. Målet er at du etter studiet skal kunne jobbe som instruktør og dressere hester, i tillegg til å selv kunne delta i konkurranser. Du skal også kunne delta i videre forskning på feltet.

Du kan lese mer om studiet her.

The Agricultural University of Iceland

The Agricultural University of Iceland tilbyr en Bachelor of Science in Equine Science i samarbeid med Hólar University College. Studiet vil gi deg en innføring i anvendt biologi og landbruksvitenskap, i tillegg til hestens biologi, drift og trening. Du vil få bred kunnskap om dyrevitenskap, i tillegg til teoribasert og praktisk erfaring med Islandshesten. Etter studiet skal du kunne jobbe innenfor avl og oppdrett, i tillegg til å kunne drive ditt eget foretak. Du skal også ha tilegnet deg grunnleggende kunnskaper innen biologi og landbruksvitenskap, slik at du kan ta del i forskningsprosjekter og videre studier.

Slik søker du på studiet

Du søker direkte til skolen. Se skolens hjemmeside for hvordan du søker.

Lær deg islandsk!

Du kan søke om et språkstipend til et forberedende språkkurs eller motta støtte til et lengre språkkurs for å lære islandsk.

Godkjenning av utdanningen

Du trenger ikke spesifikk godkjennelse i Norge etter endt studie, men det er forskrifter og lover som regulerer hesteyrket som du må følge.