Tilbudet innen ingeniørutdanning i USA er stort, og du kan velge mellom mange ulike studieretninger, på bachelor- og masternivå.

Oppbygging av studiet

Det finnes mange ulike spesialiseringer innen ingeniørfaget, som blant annet:

 • Aeronautics and astronautics
 • Aeropace engineering
 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Architectural engineering
 • Environmental engineering
 • Electrical Engineering
 • Computer Science
 • Materials science and engineering
 • Mechanical Engineering
 • Biomedical engineering
 • Petroleum and geosystems engineering
 • Management science and engineering

Alle disse studieretningene har sin egen fagkrets og yrkesmuligheter.

Ingeniørstudenter må som regel ha en del generelle fag, som en del av et «core curriculum», som alle bachelorstudenter må gjennom. De fleste av disse fagene er som regel lagt til de to første årene av bachelorgraden.

I løpet av de første to årene må også studentene oppfylle nødvendige fagkrav eller følge introduksjonskurs, som kreves for å kunne spesialisere seg de to siste årene av bachelorgraden. De to siste årene følger studentene kurs innenfor valgt spesialisering.

Det finnes to ulike mastervarianter: Master of Science (M.S.) og Master of Engineering (M.Eng.). De fleste læresteder krever at søkeren har en bachelorgrad innen ingeniørstudier, for å kunne søke opptak til master.

Hvordan finne aktuelle læresteder

Amerikanske universiteter vil ofte tilby ulike ingeniørspesialiseringer, og fagsammensetningen og studiets oppbygning vil variere mellom læresteder. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i fagplanen for ulike programmer, for å finne det alternativet som passer best med dine interesser.

ABET (The Accreditation Board for Engineering and Technology) gir profesjonell akkreditering av læresteder for ingeniørstudier. Du kan bruke deres søkemotor for å finne fram til akkrediterte læresteder.

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptakskravene varierer fra lærested til lærested og mellom de ulike programmene, men ofte stilles det krav om matte og realfag. Oppsøk universitetets nettsider for nærmere informasjon om opptakskrav.

Start søknadsprosessen tidlig, gjerne ett år før du ønsker å starte på studiene. Noen skoler har søknadsfrist allerede i november året før skolestart, og testresultater og lignende må legges ved søknaden.

Les mer om hvordan du søker på universiteter i USA på vår side om studier i USA.

Skolepenger og finansiering

Du får støtte av Lånekassen til regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om akkreditering og finansiering på ANSAs sider om studier i USA