I Sverige kan du ta en femårig civilingenjör (300 studiepoeng), eller studere til kandidat (bachelor) først, for deretter å gå videre med en master om du ønsker det. De to mest anerkjente lærestedene er Chalmers tekniska högskola og Kungliga tekniska Högskolan. Det finnes aktuelle utdanninger på både svensk og engelsk. Utdanning i Sverige er gratis.

Finne fag og lærested                 

Bruk søkemotoren www.studera.nu for å finne frem til fag og lærested. Hak av for kurs om du vil ta enkeltemner, og program om du vil ta kandidat (bachelor) eller master. 

Opptakskrav

Bachelor

Du finner fagkrav under behörighet på søkemotoren www.studera.nu Til bachelor er det vanlig å kreve realfag. Les hvordan du skal tolke de svenske fagkravene på ANSAs hovedside om studier i Sverige.

Dersom du mangler ett eller flere realfag for å kunne søke, kan du ta et basår (forkurs til studiet) ved et/en av de tekniske universitetene/høyskolene. Basår kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

Skoleplassene fordeles etter snitt fra førstegangsvitnemålet, eller etter resultater fra Högskoleprovet. Du kan lese mer om dette på ANSAs hovedside om studier i Sverige. 

 

Master

Til masterstudier forventes det at du har en bachelorgrad innenfor samme fagfelt. Det stilles ofte krav til fag du skal ha hatt i bachelorgraden din med et visst antall studiepoeng. På lærestedets hjemmeside vil du få utfyllende informasjon om opptakskrav.

Hvordan søke

Bachelor

Søknadsfristen er 15. april til høstsemesteret og 15. oktober til vårsemesteret (ikke alle utdanninger har oppstart til våren). Du søker via www.antagning.se.

Master

Du søker vanligvis gjennom www.antagning.se Søknadsfristene på master kan variere, men mange mastergrader har søknadsfrist så tidlig som 15. januar.

Finansiering

Utdanning i Sverige er gratis. Les om lån og stipend fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering