Sveits er kjent for tekniske universiteter og høyskoler i verdensklasse med ETH Zürich i spissen. Du kan studere ingenieurwesen/ Ingénierie/ ingegneria/ engineering på bachelor eller masternivå og det er også muligheter for å ta en PhD. Du kan studere på tysk, fransk, italiensk eller engelsk.

Finne fagretning og lærested

Du finner frem til aktuelle læresteder via søkemotoren Studyprogrammes.ch. Her kan du hake av for ønsket utdanningsgrad og velge undervisningsspråk.

Opptakskrav 

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Zulassung/Admission. For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse og for å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad.

Opptak til bachelor

For å søke på en bachelorgrad ved et universitet må du vanligvis ta en opptakstest eller kunne vise frem et opptaksbevis til samme studium i Norge (helst fra et universitet). Ut over dette, kan det være krav til fag og karaktersnitt fra vitnemålet ditt. På Swissuniversities.ch kan du se opptakskravene til samtlige offentlige universiteter på bachelornivå.

Høyskolene kan ofte ha mer praktiske inntaksformer, som for eksempel forkurs eller praksis i forkant.

Opptak til master

Opptak til master handler i stor grad om et godt karaktersnitt på bachelorgraden, spesifikke fag du skal/bør ha hatt, samt eventuelt en GRE-test.

Språktest

Det stilles vanligvis krav om språktest der du skal vise at du behersker undervisningsspråket.

Her er et utvalg av språktester som de fleste universitetene aksepterer. På skolenes hjemmesider vil du se hvilken score du må oppnå.

Tysk

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaf), Neues Goethe-Zertifikat C1 eller Goethe-Zertifikat C2

Fransk

Diplôme d'études en langue française (DELF) eller Diplôme approfondi de langue française (DALF). 

Italiensk

Certificati di conoscenza della Lingua Italiana (CELI), Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA) eller Certificazione di Italiano come lingua straniera (CILS). 

Engelsk

Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Denne språktesten kan du lese om på ANSAs side om språktester.

Språkkurs

Ønsker du å ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din (tysk/fransk/italiensk), kan du få støtte til dette av Lånekassen. Du kan få støtte til korte eller lengre språkkurs.

Slik søker du

Søk via nettsøknad som du finner på lærestedets hjemmeside. Søknadsfristene til bachelor med oppstart på høsten er vanligvis 30. april, mens søknadsfristen til vårsemesteret er 30. november.
Søknadsfristene til master varierer, men er ofte i løpet av vinter og tidlig vår. Du finner søknadsskjema og informasjon om søknadsprosess på lærestedets hjemmeside.

Finansiering

Du betaler skolepenger i Sveits, men de er relativt lave. Les mer på ANSAs sider om finansiering av studier i utlandet for å se hvilken støtte du kan få.

 

Foto: Kathy