Det finnes over 140 ulike grader innen ingeniørfaget i Storbritannia, så her er valg- og spesialiseringsmulighetene store. En britisk grad kan være  tre- eller fireårig og lede frem til tittelen Bachelor of Engineering, BEng eller BSc, eller en fire- eller femårig grad og lede frem til tittelen Master of Engineering, MEng. Enkelte skoler tilbyr sandwich degrees, dvs. grader hvor man er ett år i praksis.

Du finner mer informasjon om ingeniørfag i UK på sidene til Engineering Council

Hvordan finne studium

Bruk søkemotoren UCAS for å finne frem til aktuelle bachelor- og mastergrader.

Opptakskrav

Opptakskravene til bachelor varierer mellom lærestedene, men det er en fordel med fordypning i matte og fysikk. Engasjement, motivasjon og personlig interesse for faget bør også komme til uttrykk i søknaden. Det kan også være aktuelt med et intervju.
Noen læresteder krever en språktest for å søke (Toefl eller Ielts), mens andre er fornøyde om du har en firer i engelsk fra videregående.

Når det gjelder opptak til master, kreves det vanligvis at du har en faglig relevant bachelorgrad med et godt snitt. Man ser også på språktest og ikke minst motivasjon.

Slik søker du

Om du vil søke på en bachelorgrad i UK, gjør du dette gjennom britenes versjon av samordna opptak, nemlig UCAS. Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden.

For opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Ettårige eller toårige utdanninger (Fdg eller HND) vil ikke bli støttet av Lånekassen.