Det finnes mange ulike studiemuligheter innen ingeniørfaget ved australske læresteder.

Om utdanningen

I Australia kan du velge mellom mange ulike fagretninger innen ingeniør, blant annet chemical, civil, electrical og mechanical. 

Engineers Australia gir deg en oversikt over alle de ulike disiplinene du kan fordype seg i innen ingeniøryrket.

Du kan velge følgende utdanningsløp:

  • Bachelor of Engineering Honours
    4-årig grad som leder frem mot tittelen Professional Engineer. 
  • Bachelor of Engineering

3-årig grad som leder frem mot tittelen Engineering Technologist. Ifølge Engineers Australia finnes det færre jobbmuligheter for en «technologist» enn en «professional engineer».

  • Master of Engineering: Lengden på de ulike masterprogrammene varierer mellom 1,5 – 3 år. Dersom du har en bachelor innen et annet fagfelt, er det mulig å søke seg inn på et 3-årig program.

Hvordan finne aktuelle læresteder

For å bli godkjent som ingeniør i Australia må du velge et studium som er akkreditert av Engineers Australia.

Listen over akkrediterte programmer finner du her.

Opptakskrav

Bachelor

Du finner opptakskrav til det enkelte universitet på hjemmesidene deres under Entry Requirements. Du må ha generell studiekompetanse for å søke, og mange krever også realfag som matte, fysikk og kjemi.

Mange australske universiteter har veiledende poenggrenser for norske søkere som du kan finne på universitetenes nettsider.

Noen læresteder krever at du tar en språktest for å kunne søke. Dette er enten IELTS eller TOEFL. Andre læresteder godtar engelsk fra videregående med fire i snitt eller bedre. Kontakt lærestedet direkte og forhør deg om dette.

Master

Opptak til master baseres vanligvis på karaktersnittet ditt fra bachelorgraden. Noen læresteder krever også at du skal ha visse fag med et bestemt antall studiepoeng.

Slik søker du

Informasjon om hvordan du søker deg til australske universiteter finner du på hovedsiden om studier i Australia.

Skolepenger og finansiering

Informasjon om skolepenger finner du på universitetets hjemmeside under International tuition fee.  

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen.

Du kan søke om støtte fra Lånekassen når du har mottatt «Confirmation of Enrolment» fra lærestedet ditt.  

Nyttige lenker:

Bannerbilde: Chris Baird