I USA finnes det arkitektstudier både på bachelor- og masternivå. Du kan velge mellom to ulike utdanningsløp. Etter du er ferdig med studiene, følger tre år med praksis ved et arkitektkontor.

Oppbygning av studiet

I USA skiller de mellom to typer arkitektutdanninger på bachelornivå; Professional degrees og pre-professional degrees. Førstenevnte går som regel over fem år, og inneholder de nødvendige fagene for å kunne starte rett i internship etter endt studie og få lisens som arkitekt. Pre-professional degrees er fireårige, og inneholder noen av de nødvendige fagene for å få lisens, men må etterfølges av en professional degree på masternivå, for at du skal kunne søke om lisens som arkitekt.

Du kan velge mellom to utdanningsløp:

  • Bachelor of Architecture (B. Arch): Utdanningen varer i fem år og etterfølges av tre år med praksis ved et arkitektkontor.
  • 4+2-modellen: B.A. in Architectural Studies eller B.Sc. in Architectural Studies (4 år) + Master of Architecture (M. Arch) (ca. 2 år). Utdanningen etterfølges av tre år med praksis ved et arkitektkontor.

Du kan søke deg inn på et M. Arch.-program selv om du har en bachelor fra et annet fagfelt enn arkitektur. Master vil da ofte ta tre år eller mer å fullføre. Den 3-årige praksisperioden følger etterpå.

En B. Arch. grad har som regel arkitekturfag allerede første år av utdanningen. I tillegg til arkitekturfagene, må du ha noen «general education-fag».

Oppbyggingen av studiet varierer mellom de ulike universitetene, men design er en viktig del av studiet. Andre fag kan være arkitekturhistorie, visuell kommunikasjon, bygningskonstruksjon, teknologifag, matematikk og fysikk. Se et eksempel på fagsammensetning på det femårige B. Arch.-programmet ved University of Texas at Austin.

Finne frem til skoler

Mer enn hundre universiteter i USA tilbyr arkitekturstudier som er godkjent av The National Architectural Accrediting Board (NAAB). Det kan være stor forskjell på studieoppbygning og fagsammensetning ved de ulike skolene.

Godkjenning

Arkitekt er ikke en beskyttet tittel i Norge, men for at du skal bli anerkjent som arkitekt av Norske Arkitekters Landsforbund må du ha fullført en utdanning i utlandet som tilsvarer en femårig mastergradsstudium i arkitektur i Norge.

Merk at Bachelor of Arts og Bachelor of Science in Architectural Studies ikke er  profesjonsutdanninger. B. Arch. er et akkreditert profesjonsstudium av NAAB.

Opptakskrav og søknadsprosess

Det er høye opptakskrav til B. Arch.-studiet, og noen universiteter prioriterer studenter fra egen stat først. Ofte må en portofolio legges ved søknaden i tillegg til de ordinære opptakskravene.

Søknadsfristene varierer mellom de ulike lærestedene. Start tidlig med søknadsprosessen, gjerne ett år før du tenker å starte på utdanningen. Noen skoler har søknadsfrist allerede i november/desember året før skolestart, og testresultater og lignende må legges ved søknaden.

Skolepenger og finansiering

Du får støtte av Lånekassen til regionalt akkrediterte læresteder i USA. Les mer om akkreditering og finansiering på ANSAs sider om studier i USA.

Nyttige lenker

Bannerbilde: Empire State Buildning i New York. Av Lorenzoclick.