Utdanningen tar fem til seks år, avhengig av skolen, og fører frem til tittelen Grado en Arquitectura. Du kan også ta en kortere og mer praktisk rettet utdanning, Arquitectura Tecnica, over tre år, men denne gir ikke godkjenning som arkitekt i Norge.

Hvordan finne studium

Bruk søkemotoren til det spanske utdanningsdepartementet for å finne frem til utdanninger.

Noen private universiteter tilbyr graden undervist på engelsk:

Opptakskrav

Snittet for å komme inn på offentlige universiteter varierer fra 2 til 6, avhengig av universitetet. Ved noen skoler må du legge frem en portefølje med arbeid og stille til intervju.

Private universiteter har sine egne opptakskriterier. De ønsker å få et helhetlig inntrykk av deg som student så de krever som oftest opptakstest/portefølje og skypeintervju i tillegg til vitnemålet.

Hvordan søke

Informasjon om hvordan du søker finner du på ANSAs hovedside om studier i Spania.

Til fire av skolene nevnt ovenfor kan du søke gjennom agenten Studier i utlandet

Godkjenning

Grado en Arquitectura gir normal godkjenning som en 5-årig utdannelse i Norge, tilsvarende 300 studiepoeng. På NOKUT sine sider finner du informasjon om spansk utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning.
Les om godkjenning på vår fagside om arkitektutdanning.

Skolepenger

Studieavgiften ligger på rundt 80 000 - 200 000 nok på private uniersiteter (engelsk) og 10 000 nok i året på offentlige universiteter (kun spansk).

Finansiering 

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Spania. For mer info se ANSAs sider om finansiering

 

Bannerfoto: Nelson L.