Arkitektur kalles Bouwkunde på nederlandsk. Du kan studere arkitektur ved flere universiteter og høyskoler, og studiene undervises på bachelor- og masternivå.

Om arkitektutdanningen i Nederland

Det tekniske universitetet i Delft regnes som et av verdens beste på arkitektur, nærmere bestemt topp tre i verden ifølge QS. Det tekniske universitetet i Eindhoven utgjør en god nummer to, også med svært høye plasseringer internasjonalt. De fleste utdanningene undervises på nederlandsk, men det finnes også noen utdanninger som undervises på engelsk. Utdanningene koster vanligvis kun 2006 EUR i året.

Finne fag og lærested

Du finner frem til aktuelle skoler ved å bruke søkemotoren Studyfinder.

Opptakskrav 

Du finner informasjon om opptakskrav på lærestedets hjemmeside under Admission. For å søke på en bachelorgrad må du ha generell studiekompetanse og for å søke på en mastergrad må du ha en faglig relevant bachelorgrad. Ut over dette kan det enkelte lærested ha egne opptakskriterier. 

Opptak til bachelor

De fleste lærestedene baserer opptak på vitnemålet ditt og krever at du har gått studiespesialiserende med fordypning i matematikk og fysikk. 

Opptak til master

Du finner opptakskrav til master på nettsiden til det enkelte lærested. Ved for eksempel det tekniske universitetet i Delft baseres opptak på en digital portefølje. 

Språktest og språkkurs

Til studier på nederlandsk kreves språktesten Nederlaands als twede taal (NT2). Om du skal studere på engelsk, må du belage deg på å ta en engelsk språktest, TOEFL eller IELTS. Det vil stå på lærestedets nettside hvilket score du må oppnå på språktesten. Forventet score på TOEFL-testen ligger ofte på rundt 90 av 120. Gjennomsnittsresultatet for nordmenn ligger på rundt 92 poeng. Se ANSAs informasjon om språktester for informasjon om de engelske språktestene.

Nederlandsk regnes som et greit språk å lære for nordmenn. For deg som kan norsk, engelsk og gjerne tysk, har du et glitrende utgangspunkt for å bli god i nederlandsk. Du kan få støtte av Lånekassen til å følge språkkurs i Nederland i forkant av utdanningen. Det finnes støtte til korte språkkurs på minst 4 uker, men også til lengre språkkurs på mellom 3-12 måneder.
De fleste universitetene tilbyr språkkurs.

Slik søker du

Søknadsfristene til bachelor og master finner du på hjemmesiden til det enkelte lærested. Til bachelor legges søknadsfristene i perioden mellom januar og mai ut fra om det er lokalt eller nasjonalt opptak. Til master søker man vanligvis i perioden oktober til april. 

På lærestedets hjemmeside vil det stå hvordan du søker under admission eller application. Noen læresteder vil at du søker direkte til dem via deres online-søknad, mens andre vil at du først benytter deg av en felles søkeportal alla samordna opptak.

Finansiering

Det er rimelig å studere i Nederland og skolepengene, også for de engelskspråklige programmene, ligger normalt sett på 2006 EUR i året. Dette gjelder både for bachelor og mastergrader. Se Lånekassens nettside om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.