I Finland kan du studere arkitektur ved tre læresteder. Utdannelsen er delt opp i bachelor og master, og er normert til fem år. Det meste av undervisningen foregår på finsk på bachelornivå, så du må kunne språket for å søke opptak. Lånekassen støtter inntil ett år med språkkurs i Finland.

Om utdanningen

Studiet består av en bachelor -og mastergrad og tar 5 år tilsammen (3+2 år). Undervisningen foregår som regel på finsk eller svensk på bachelornivå, men det finnes flere engelskspråklige studietilbud på masternivå.

Les mer om å studere arkitektur på ANSAs hovedside om arkitektutdanning i utlandet.

Aktuelle læresteder

I Finland kan du studere arkitektur ved følgende tre læresteder:

Du kan bruke søkemotoren søkemotoren til Studyinfo.fi for å finne flere studieprogrammer på finsk, svensk og engelsk.

Opptakskrav

Søkere til arkitektutdanningen i Finland må ta en egen opptaksprøve. Du trenger gode matematikkunnskaper fra videregående for å bestå prøven, men det er ikke krav til spesifikke fag på vitnemålet.

Opptakstesten er todelt: den har én matematisk del og én del som går på tegne og planleggingsferdigheter. De to testene kan gå på forskjellige dager. Du kan ta prøven ved alle de tre lærestedene som tilbyr arkitekturstudier.

Du kan lese mer om opptaksprøven, se testdatoer og registrere deg på Diplomingenjörs - och arkitektutbildningens gemensamma antagning sine nettsider.

Språkkrav

Dersom du skal studere på finsk, kreves det gode språkkunnskaper som må dokumenteres når du søker på studiet. Det anbefales at du har oppnådd språkkravene før du tar opptaksprøven. Du kan lese mer om språkprøvene på Opetushallitus Utbildningssystem sine nettsider.

Skal du studere på engelsk må du som regel ta en språktest, enten TOEFL eller IELTS. Se hjemmesiden til universitetet for mer informasjon om språkkrav.

Lær deg finsk i Finland

Ønsker du å lære deg finsk, gir Lånekassen støtte til kortere og lengre språkkurs. Du kan få støtte i inntil ett år for å lære deg finsk, selv om du planlegger å ta en engelskspråklig grad.

Slik søker du

Du søker via den nasjonale studieinfo-tjenesten Studyinfo.fi. Via denne siden kan du søke inntil seks studieprogrammer i én og samme søknad. 

For mer informasjon om hvordan du søker høyere utdanning i Finland, kan du lese Applying to higher education på Studyinfo.fi.  

Kontakt lærestedet direkte for informasjon om søknadsfrister.

Skolepenger og finansiering

Offentlig utdanning i Finland er gratis, også for norske studenter. Du kan lese mer om hva du kan motta i støtte fra Lånekassen på ANSA sine sider om finansiering.

Bannerfoto: POLIN Museum of the History of Polish Jews ble tegnet av de finske arkitektene Rainer Mahlamäki and Ilmari Lahdelma. Av: Ministry of Foreign Affairs.