Den danske arkitektutdanningen er vel ansett i det norske miljøet, og norske arkitekter ser ofte til Danmark for inspirasjon.

Om utdanningen

Utdanningen er normert til fem år, og består av en 3-årig grunnutdanning (bachelor) og en 2-årig master (kandidat på dansk). 

På bachelorutdannelsen får du undervisning i fag som form, rom, funksjonalitet, konstruksjon og kontekst, og du lærer om arkitekturens planlegning og arkitektonisk design. På kandidatutdannelsen fordyper du deg innenfor et av fagets hovedområder, som planlegning, bygningskunst eller design.  Undervisningen foregår dels som øvelser og prosjektarbeider ved tegnebordet og på data, dels som forelesninger og undervisning i mindre grupper/ klasseromsundervisning. Du har også mulighet for å få en praksisplass på et arkitektkontor i et halvt år.

Les om arkitektutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget. Her finner du blant annet informasjon om hvordan du melder deg inn i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Aktuelle læresteder

Du kan studere til arkitekt ved to læresteder i Danmark:

Arkitektur og design i Aalborg

Ved Aalborg Universitet kan du ta en 5-årig utdannelse (bachelor og kandidat) som leder til en grad innen Arkitektur & Design. Under denne utdannelsen kan du spesialisere seg innen arkitektur, industriell design, urban design og digital design.

Slik søker du

Du finner oppdaterte opptakskrav og informasjon om søknadsprosessen på nettsidene til skolene. 

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du sjekke med aktuelle læresteder om det er flere fagkrav til deg som søker.

Søknadsfristen er 15. mars. Vær oppmerksom på at arkitektutdanningen kan kreve at du leverer en hjemmeoppgave som en del av opptaket; tidspunkt for levering finner du informasjon om på nettsidene til de ulike lærestedene.

Les mer om hvordan du søker på utdanning i Danmark på ANSAs hovedside om studier i Danmark. Her finner du også ut hvordan du kan «oversette» de danske fagkravene.

Trenger du å forberede deg til hjemmeoppgaven eller utdanningen?

Enkelte skoler i Danmark kan forberede deg til arkitektstudiet og hjemmeoppgaven.

Skolepenger og finansiering  

Utdanning i Danmark er gratis.

Les om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

 

Bannerfoto: Henning Larsen