Arkitektutdanningen i Storbritannia består av tre deler og tar fra seks til syv år å fullføre.

Sikre deg kvalitet og godkjenning i Norge

For å sikre kvalitet og godkjenning i Norge, bør du velge arkitektstudier som er godkjent av the Royal Institute of British Architects (RIBA). Over 40 læresteder i Storbritannia er godkjent av RIBA og her finner du en oversikt over RIBA godkjente læresteder.

Arkitektutdanningen i Storbritannia består som regel av tre deler. Totalt sett vil utdanningen ta seks eller syv år. Først tar du en 3 eller 4-årig bachelorgrad (RIBA Part 1). Så må du som regel ta to år fordypning på masternivå (RIBA Part 2). Etter dette må du normalt ha minst ett års arbeidserfaring før du kan ta siste og avsluttende eksamen i Architectural eller Professional Practice (RIBA Part 3). Du kan lese mer om oppbygging av studiet på RIBA sine sider.

Du kan finne bachelor- og mastergrader på UCAS.

Opptak

Opptakskravene varierer, men alle lærestedene krever generell studiekompetanse. Ved mange skoler må du legge frem en portefølje med arbeid og stille til intervju. Andre læresteder krever kun portefølje eller intervju. Noen krever ingen av delene. Det kan også stilles krav om fordypning i matematikk. Ta kontakt med aktuelle læresteder for mer informasjon om opptakskrav..

Godkjenning

Utdanning som er RIBA-godkjent og som tilsvarer arkitektutdanning i Norge, vil kvalifisere deg for medlemskap i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Søknad

Du søker gjennom UCAS. Her finner du en veiledning til utfylling av UCAS søknaden.
For opptak til mastergrad, skal søknaden sendes direkte til lærestedet.

Agenter

Det finnes flere agenter som samarbeider med enkelte britiske universiteter. Ta gjerne kontakt med en eller flere av dem for å få personlig hjelp med søknaden din:

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Skolepenger og finansiering

Skolepenger ligger mellom 100 000 og 300 000 kroner eller mer avhengig av universitetet.

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offisielt godkjente læresteder for høyere utdanning i Storbritannia. Her kan du lese mer om hvor mye du kan få i støtte fra Lånekassen.