Arkitektutdanningen i Canada består av en 4-årig bachelorgrad i arkitektur (BSs Architecture), pre-professional architecture eller lignende. Ofte har man kortere praksisperioder i løpet av bachelorgraden. Deretter tar man en 1-2 årig Master of Architecture (M.Arch.)

Hvordan finne aktuelle læresteder

Canadian Architectual Certification Board (CACB) godkjenner arkitektutdanninger i Canada. På deres nettside kan du finne en liste over akkrediterte studieprogrammer.

Opptakskrav og søknadsprosess

For opptak til bachelorgraden kreves det vanligvis matematikk, engelsk og fysikk fra videregående, språktest, i tillegg til et generelt karaktersnitt på minst 75 % (ca. 4.5 i norske karakterer). Du kan finne informasjon om opptakskrav på universitetenes hjemmesider.

Det kan også være krav om en portefølje, les på skolenes nettsider for å finne ut hva denne skal inneholde.

For opptak til mastergraden kreves det minst 76 % eller bedre i karaktersnitt fra bachelorgraden. Noen universiteter krever også portfolier, motivasjonsbrev og i noen tilfeller arbeidserfaring.

Du kan også søke om opptak på en mastergrad hvis du har en bachelorgrad med annen fordypning, for eksempel innen landskapsarkitektur eller design.

Beskrivelse av hvordan du søker deg til canadiske universiteter finner du på hovedsidene om bachelor –og masterutdanninger i Canada.

Skolepenger og finansiering

Lånekassen gir støtte til arkitektutdanning ved læresteder som er akkreditert av de offentlige utdanningsmyndighetene i Canada. Du kan finne offentlig godkjente læresteder på søkemotorene på hovedsiden om utdanning i Canada.