Er du både kreativ og har tekniske ferdigheter? Da er kanskje arkitektstudier noe for deg. Du må ha lyst til å være med på å utforme hus, bygninger og omgivelser på en funksjonell, bærekraftig og estetisk måte. Når du er ferdig utdannet kan du jobbe i et arkitektfirma eller som konsulent.

Hva innebærer utdanningen?

Arkitektfaget handler blant annet om å medvirke til, at de byer og hus vi lever i, blir både fine og funksjonelle. Under utdannelsen lærer du om hele arbeidsprosessen fra idé til virkeliggjørelse og å forholde deg til pris og lovgivning på området. Du lærer også å innarbeide alle de faktorer man kan finne i et prosjekt, som for eksempel hensynet til etikk, estetikk, funksjon, teknologi, miljø og samfunn.

Utdanningen består av både tekniske og kunstneriske fag, noe som gjør at den ofte overlapper med ingeniørutdanning og/eller utdanning innen design. Du får også trening i hvordan man formidler et prosjekt til en kunde. Sjekk fagplanen ved aktuelle læresteder for å finne ut hvilke arkitektutdanninger som passer dine ønsker best.

Hvor kan du studere?

Det utdannes arkitekter over hele verden. For å få støtte fra Lånekassen må utdanningen være på universitetsnivå og tas som på heltid ved et offisielt godkjent lærested.

Det er bredest og best utvalg av studiemuligheter innen arkitektur i Europa, USA og Australia. Storbritannia og Danmark de mest populære landene for arkitektstudier blant norske studenter. Men det er også mulig å studere til å bli arkitekt i land som Tyskland og Frankrike. Ønsker du å studere arkitektur utenfor Europa, er det viktig å undersøke hvor relevant utdanningen er for arkitektarbeid i Norge.

Oversikt over utenlandske arkitektforbund (NAL).

Godkjenning

Arkitekt er ikke et lovregulert yrke i Norge, selv om det er det i mange EU-land. Det er fastsatt et minstekrav for utdanningen, og har du fullført den utdanningen som kreves i ett av EU/EØS-landene, kan du utføre yrket i de andre landene også.

For at du skal bli anerkjent som arkitekt av Norske arkitekters landsforbund (NAL), må du ha fullført en utdanning i utlandet som tilsvarer et femårig mastergradsstudium i arkitektur i Norge. Medlemmer av NAL har rett til å bruke tittelen MNAL. Denne betegnelsen brukes som bevis på at du er fagperson og har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

NAL skriver følgende om utdanning i utlandet:

NAL opptar også medlemmer som er utdannet i andre land forutsatt at skolen er godkjent. Vi forholder oss til EUs arkitektdirektiv og det internasjonale arkitektforbundet UIAs liste over godkjente skoler. De siste årene har spesielt utdanning i Danmark vært populært i tillegg til engelskspråklige land.  Det engelske arkitektforbundet RIBA har en liste over europeiske og andre utenlandske skoler som er godkjent. Vi anbefaler å ta kontakt direkte med skolene for opptakskriterier og studieinnhold.

NAL godkjenner skoler som er akkreditert av den britiske arkitektforeningen RIBA.

Se liste over godkjente RIBA-skoler.

Ta gjerne kontakt med NAL før du går i gang med en utdanning i utlandet.

Annen informasjon

AFAG

Arkitektenes fagforbund (AFAG) er foreningen for deg som studerer for å bli arkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt, planlegger, designer eller kunsthistoriker. AFAG kjenner bransjene og vet hvordan de kan hjelpe deg best mulig.

Gjennom ANSAs avtale med AFAG kan du være gratis medlem i den ene organisasjonen så lenge du er betalende medlem av den andre. Les mer her.

 

Stipender

NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) har en oversikt over aktuelle stipender for arkitekter

Arkitektenes fagforbund (AFAG) - Som diplomstudent og studentmedlem i Arkitektenes Fagforbund kan du søke om et reisestipend på inntil kr 1500. 

Foto: George Smyth