I USA er veterinærutdanningen på mastergradsnivå. Man må derfor ha en bachelorgrad før man kan søke om opptak. Siden det kan være utfordrende å få opptak til veterinærutdanning samt at utdanningen blir lang og kostbar, anbefales det ikke å ta denne utdanningen i USA. For å jobbe som veterinær i Norge må du ha autorisasjon fra Mattilsynet.

For å kvalifisere for opptak til veterinærutdanning i USA, må du minimum ha en bachelorgrad. Ikke alle skoler krever at du har fullført en hel bachelorgrad, men du må ha et bestemt antall studiepoeng og innfri fagkravene for å kunne søke.

Selve veterinærstudiet varer i fire år og leder frem til tittelen Doctor of Veterinary Medicine.

U.S. News rangering av de beste lærestedene for veterinærstudier i USA

Hvor kan du studere veterinær i USA?

Association of American Veterinary Medical Colleges (AAVMC) gir profesjonell akkreditering av veterinærstudier i USA. Det anbefales å velge et universitet som har akkreditering.

Oversikt over universiteter som er akkreditert av AAVMC.

Opptakskrav og søknadsprosess

Du må ta en bachelorgrad før du kan søke om opptak til veterinærutdanningen i USA. Det er vanlig å ta en bachelorgrad innen realfag, med emner som matematikk, biologi, kjemi og fysikk i fagkretsen. Fagkravene varierer mellom de ulike lærestedene, så du bør alltid undersøke dette direkte med lærestedet du ønsker å søke til.

Se oversikt over fagkrav ved skoler som er medlem av AAVMC.

Andre opptakskrav kan blant annet være anbefalingsbrev og opptaksprøve som GRE. Du finner mer informasjon om opptakskrav og søknadsfrist på det aktuelle lærestedets hjemmeside.

Til de fleste læresteder må du søke gjennom Veterinary Medical College Application Service

Å komme inn på en veterinærskole i USA kan være utfordrende, særlig fordi det bare finnes 30 akkrediterte læresteder.

Les mer om hvordan du søker på universiteter i USA på vår hovedside om utdanning i USA.

Godkjenning av studiet i etterkant

For å kunne jobbe som veterinær i Norge, må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Når du søker om autorisasjon, vil Mattilsynet vurdere utdanningen din opp mot den norske profesjonsutdanningen i Veterinærmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Dersom utdanningen din blir vurdert som faglig jevngod med veterinærmedisinstudiet ved NMBU, kan du få autorisasjon. Studieprogrammet du velger bør derfor være mest mulig lik den norske profesjonsutdanningen – med tanke på innhold, lengde og mengde klinisk praksis.

Personer som har veterinærutdanning fra land utenfor EØS, må ofte ta en tilleggsutdanning ved NMBU før de kan få autorisasjon i  Norge.

Skolepenger og finansiering

Du får støtte av Lånekassen til alle universiteter som er regionalt akkrediterte, det vil si at de er godkjent av regionale organisasjoner i USA som sikrer kvaliteten på høyere utdanning. Du kan lese mer om finansiering på hovedsidene våre om studier i USA.

Følg ANSA Veterinær på Facebook!