Du kan studere til veterinær, eller veterinærmedicin, ved Københavns Universitet på Det Biovidenskabelige Fakultet. Utdanningen er delt opp i en 3-årig bachelor og en 2,5-årig kandidat (master). Du søker på en av fem norske plasser på studiet. Studiet går på dansk.

Om utdanningen

Du studerer helse og sykdommer hos dyr. Du lærer om dyrenes anatomi og fysiologi, dvs. hvordan dyrs kropper er bygd opp og fungerer, og om de biologiske prosessene som finner sted i kroppen.

En stor del av studiet handler om hvordan man forebygger og behandler sykdommer. Du studerer årsakene til at forskjellige sykdommer oppstår, hvordan de utbredes og hvordan man forhindrer spredning. Du får kunnskap om parasitter og mikroorganismer som virus, bakterier og sopp som ofte er en del av sykdomsbilde, og om hvordan de forskjellige sykdommer påvirker dyrene.

Du studerer også blant annet mathygiene, som handler om hvordan man holder matvarer fri for farlige bakterier, hvorfor bakterier som salmonella kan fremkomme i matvarer og hvordan vi kan bli kvitt dem.

Opptakskrav

Hvert år blir det tatt opp maksimalt fem norske veterinærstudenter på bachelor. Av disse fem tas halvparten opp via kvote 1 og halvparten gjennom kvote 2. Du blir vurdert for opptak i begge kvoter. Norske elever med IB-vitnemål faller inn under norsk kvote.

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Opptak til veterinærstudier i Danmark

Karaktersnitt

Det er kvote på norske studenter ved opptak til veterinærutdanningen i Danmark. Karakterkravet kan derfor være høyere for norske søkere enn i den danske kvoten.

Laveste karaktersnitt som ga opptak til veterinærstudiet i 2019 var 11,0.

Opptakskrav for kvote 1 og kvote 2

Felles opptakskrav for begge kvoter er bestått treårig videregående skole, samt fagkravene:

  • MATEMATIK A = Matematikk R1+R2
  • ENGELSK B = Engelsk 1 fra andreklasse videregående
  • Kemi B = kjemi 1
  • Fysik B eller Biologi A = fysikk 1 eller biologi 1+2

OBS: fagkrav og tolkning av fag kan endre seg.  Kontakt alltid lærestedet for oppdatert informasjon om opptakskrav.

Mangler du engelsk eller realfag? 

Hvis du mangler fagkrav kan du ta disse hos privatist i Norge og legge dem ved førstegangsvitnemålet ditt når du søker. Det er også mulig å ta fag samtidig som du søker på studier i Danmark. Da skal det fremkomme av søknaden at du er i ferd med å ta opp et fagkrav, og at papirene på dette vil være i Danmark innen ettersendingsfrist 5. juli. Husk at nye fag ikke skal integreres i vitnemålet, men legges ved på separat kompetansebevis, og de vil heller ikke få betydning for karaktersnittet ditt når du søker i kvote 1.

Søknaden og andre relevante papirer skal være i Danmark innen søknadsfristen 15. mars.

Det kan også være mulig å ta gymnasial sommersupplering (GS/GSK) i Danmark. Det betyr at du tar et sommerkurs i Danmark på 3-5 uker og avslutter med en eksamen. Om du velger denne varianten, skal det stå i søknaden at du er i ferd med å ta opp et fagkrav og at du vil ta dette over sommeren. I prinsippet betyr det at du kan få et betinget opptak til studiet mens du går på kurset. Dersom du skulle stryke, vil du miste den eventuelle studieplassen.

Les mer om faglige suppleringsmuligheter på denne siden.

Kvote 1 

Hvilke karakterer trenger jeg for å komme inn?

I denne kvoten er det kun karaktergjennomsnittet på førstegangsvitnemålet ditt som teller. Norske tilleggspoeng telles ikke i Danmark. 

Se ofte stilte spørsmål om studier i Danmark for oversettelse av norske karakterer til danske.

Kvote 2 

Hvilke karakterer trenger jeg for å komme inn?

I denne kvoten kan du ha et noe lavere snitt, men allikevel komme inn. Blir du vurdert i denne kvoten inviteres du til en multiple choice test med generelle og faglige spørsmål. Du skal også skrive en kort selvbiografi og vurdere en faglig case. Gjør du det bra, inviteres du til et intervju.

Kvote 2 optagelse til veterinærmedicin

Les mer om søknadsprosessen til studier i Danmark på ANSAs hovedside om Danmarksstudier.

Hvordan søker jeg, og hva er søknadsfristen?

Du søker via søkeportalen optagelse.dk 

Fristen for å søke studier i Danmark er 15. mars klokken 12:00.

Godkjenning

For å praktisere som veterinær i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.

Finansiering

Offentlig utdanning i Danmark er gratis. Du kan lese om stipend og lån fra Lånekassen på Lånekassens side om utdanning i utlandet.

Nyttige linker

Mattilsynet