Ønsker du å utdanne deg til å bli tannlege, anbefaler ANSA at du studerer innenfor EU/EØS.

Hvorfor studere innenfor EU/EØS?

Du trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne jobbe tannlege i Norge med utdanning fra utlandet. En autorisasjon er en tillatelse til å utøve et lovregulert yrke.

Tannlege er en beskyttet tittel, som betyr at det er satt krav til innhold, lengde og praksis i utdanningen, slik at Helsedirektoratet vet at de som har denne tittelen har riktig utdanning og kompetanse til å behandle pasienter i det norske helsevesenet. 

Tannlegestudiet i USA er veldig annerledes sammenliknet med den norske tannlegeutdanningen med tanke på oppbygning, innhold, lenge og krav til praksis i løpet av studiet.

I USA tar du først en bachelorgrad med et visst antall realfag for så å søke til en av USAs 60 "Dental Schools" som er studier på master-nivå. Vanlige opptakskrav er en test (DAT), karakterer fra bachelorgraden, anbefalinger, intervju, erfaring fra utplassering på tannlegekontor osv. (Se mer på den amerikanske tannlegeforeningens nettsider.)

Med utdanning fra USA vil Helsedirektoratet vurdere om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller om du er kyndig. Dersom du studerer til å bli tannlege i USA, vil det være en omfattende prosess å søke om autorisasjon. Mange tannleger utdannet utenfor EU/EØS får avslag på sin søknad om autorisasjon med anbefaling om å gjennomføre kvalifiseringsprogrammet for utenlandske tannleger ved Universitetet i Bergen for å bli vurdert å ha nødvendig kyndighet.

Når du søker om autorisasjon, må du dokumentere innholdet i din utdanning, i form av detaljerte fagplaner, teoretisk innhold oppgitt i læringsmål og ECTS eller antall timer for hvert fag, samt omfang av klinisk praksis du har hatt i løpet av studiet.

I tillegg må du gjennomføre kurs i nasjonale fag og legemiddelhåndtering, samt en fagprøve som måler om du har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendig for arbeid i det norske helsevesenet. Les mer om krav til dokumentasjon for tannlegestudiet på Helsedirektoratets sider.

Helseutdanninger i EU

På grunn av EØS-regelverket er det ulike regler for de som tar utdanning innenfor og utenfor EU/EØS. Innenfor EU/EØS er det noen helseprofesjoner som er harmonisert gjennom Yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Det betyr at man har blitt enige om hva disse utdanningene skal inneholde, slik at de skal gi rett til autorisasjon i et annet EU/EØS-land, dersom det gir rett til autorisasjon i utdanningslandet. 

De harmoniserte utdanningene er:

  • Lege

  • Tannlege

  • Sykepleier 

  • Jordmor

  • Farmasøyt (provisor)

Dersom du studerere én av disse utdanningene innenfor EU/EØS og får autorisasjon i landet du har studert i, kan du være rimelig trygg på at du vil få godkjenning i Norge etter endt utdanning. 

Les Helsedirektoratets tips til hva du bør tenke på når du skal studere helsefag i utlandet, og se deres veiledningsvideo om autorisasjon.

(Kilde: Helsedirektoratet).