Du kan studere til tannlege på engelsk ved fire universiteter i Ungarn. Utdanningen er normert til fem år og fører frem til tittelen Doctor of Dental Medicine (D.M.D.).

 Semmelweis University i Budapest

Studenter til odontologiprogrammet ved Semmelweis University i Budapest tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse samt bestått opptaksprøve i fagene:

  • Biologi
  • Kjemi
  • Engelsk (både generell forståelse og fagterminologi)

Først avholdes en 2,5 timers skriftlig flervalgstest. Det vil deretter bli holdt en muntlig eksaminering. Opptaksprøvene kan tas i Oslo i begynnelsen av mars samt månedsskiftet mai/juni.

Skolepenger er cirka 18 200 dollar per år pluss det du trenger av utsyr.

Semmelweis University tar ikke opp søkere over 30 år, eller søkere som har dysleksi.

Du kan søke via Bjørknes Høyskole.

University of Pécs

Studenter til odontologiprogrammet ved University of Pécs tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse samt bestått opptaksprøve i fagene:

  • Biologi
  • Kjemi
  • Engelsk (både generell forståelse og fagterminologi)

Først avholdes en 2,5 timers skriftlig flervalgstest. Det vil deretter bli holdt en muntlig eksaminering. Opptaksprøvene kan tas i Oslo i begynnelsen av mars samt månedsskiftet mai/juni.

Skolepenger er cirka 16 750 dollar per år pluss det du trenger av utsyr.

Du kan søke via Bjørknes Høyskole.

University of Szeged

Studenter til odontologiprogrammet ved University of Szeged tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse samt bestått opptaksprøve i fagene:

  • Biologi
  • Kjemi
  • Engelsk (både generell forståelse og fagterminologi)

Først avholdes en 2,5 timers skriftlig flervalgstest. Det vil deretter bli holdt en muntlig eksaminering. Opptaksprøvene kan tas i Oslo i begynnelsen av mars samt månedsskiftet mai/juni.

Skolepenger er cirka 18 200 dollar per år pluss det du trenger av utsyr.

Du kan søke via Bjørknes Høyskole.

University of Debrecen

Det er ikke noe formelt krav om realfag fra videregående skole, men du må ha tilegnet deg kunnskaper for å klare deg på opptaksprøven ved opptak til University of Debrecen. Prøven tas i Ungarn i desember, januar, april, mai eller juni. Den har to deler, der den ene delen fokuserer på Biologi og den andre delen på enten kjemi eller fysikk, du velger selv. Dersom du velger kjemi, vil du kun få noen få spørsmål og fysikk og visa versa. Prøven inkluderer en skriftlig og en muntlig del.

Skolepenger er cirka 16 000 dollar i året, pluss 2200 dollar per år fra og med tredjeåret til utstyr.

Du søker direkte til skolen, og søknadsprosedyren står beskrevet på skolens hjemmeside.

Opptakstest for universitet i Ungarn

Alle de fire universitetene i Ungarn tar opp studenter ved opptakstest. Det er hvordan du gjør det på prøven som bestemmer om du får studieplass eller ikke. Du trenger ikke ha realfag på vitnemålet for å komme inn på skolene så lenge du gjør det bra på prøven. Du vil forøvrig trenge meget gode realfagskunnskaper både for å greie opptaksprøven, og for å greie deg i studiene.

Godkjenning av odontologistudiet

For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.Tannlege er et av de harmoniserte yrkene innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du tar en utdanning som leder til autorisasjon som tannlege i Ungarn, har du rett til autorisasjon i alle de andre landene, inkludert Norge.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet på ANSAs hovedside om tannlegeutdanning i utlandet.

Finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Ungarn.

Les om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.