Det er hele 29 universiteter i Tyskland som tilbyr tannlegestudiet. Utdanning i Tyskland er gratis og undervises på tysk. Du kan få støtte til språkkurs i forkant av studiet gjennom Lånekassen.

Om utdanningen

Du kan studere Zahnmedizin/Odontologie ved 29 universiteter i Tyskland. Utdanningen går over fem år og leder til Staatsexamen. Du kan begynne på høsten (Wintersemester). Noen læresteder har også opptak til sommersemesteret som begynner i mars/april (Sommersemester). 

 

Finne læresteder

Du finner frem til aktuelle læresteder via søkemotoren Hochschulstart. Dersom du trenger tips til valg av studieby, kan du lese om de forskjellige byene på study-in.de. Alle lærestedene tilbyr opptak til vintersemesteret, mens 13 også tilbyr opptak til sommersemesteret. 

Opptakskrav

For å søke på tannlegestudiet i Tyskland må du ha generell studiekompetanse, samt fagkravene R1/S2, fysikk 1 og kjemi 2.

Lærestedene bestemmer selv om de vil ta opp studenter på grunnlag av snitt alene, eller snitt sammen med test og/eller feks intervju. Det er vanligst å kreve en kombinasjon av flere faktorer. Dette finne du informasjon om på lærestedenes hjemmesider, samt på søkemotoren Hochschulstart.

For å komme inn på grunnlag av snitt alene, bør du ha mellom 5,3-6,0 uten norske tilleggspoeng. Det er lov å søke med forbedret vitnemål. De fleste lærestedene tar inn via snitt i kombinasjon med noe annet. Vanligvis er det snakk om å ha tatt Test für Medizinische Studiengänge, bedre kjent som den nasjonale medisintesten. Du kan lese om testen her.

Universitetene i Hamburg, Berlin og Magdeburg krever derimot en realfagstest, nærmere bestemt Ham-Nat. Dette er en test på 80 spørsmål som tar for seg alle fire realfagene. Om du vil øve deg til Ham-Nat kan du se på testene som Magdeburg har lagt ut. For deg som skal søke i Hamburg, må du igjennom ytterlige to tester samme dag som Ham-Nat, men disse er mer praktiske.

Tre søkekvoter

Du kan søke i opp til tre søkekvoter. Kvote 1 er for søkere med svært høyt karaktersnitt (Abiturbesten), kvote 2 er for dem som ikke har studert i Tyskland på mange semestre og slik kunnet samle tyske ventepoeng (Wartezeit). Kvote 3 er den største og mest aktuelle kvoten for norske søkere. Her bestemmer universitetene selv hva de vil vektlegge i sin vurdering av søkerne. 

Regne karaktersnitt

Hochschulstart/universitetene regner ut karaktersnittet for deg. Men om du vil vite hvordan du ligger an, kan du bruke univeristetet i Oldenburg sin snitt-kalkulator! Der må du fylle inn 6 som høyste snitt i den norske skalaen, 2 som nederste, og deretter ditt eget snitt, feks 5.3 (bruk punktum, ikke komma).

Noen læresteder oppgir ikke vanlig tysk snitt, men poeng (Punkzahl). Universitetet har da vanligvis en oversikt på sine sider om hvordan man oversetter tysk snitt til poeng, og hva man kan få poeng for.

Språktest

Universitetene krever at du har tatt en språktest i forkant av utdanningen. Denne skal ikke vedlegges søknaden, men leveres inn til lærestedet i det du har fått studieplass. Universitetene godkjenner for eksempelTestdaf (Test Deutsch als Fremdsprache). 
Dersom du ikke oppgir testresultater når du har fått tilbud om studieplass, må du møte opp på universitetets egen språktest, DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), på en gitt dato. Dersom du ikke møter opp, eller ikke oppnår nødvendig resultat, vil du kunne miste studieplassen. NB: Alle læresteder har ikke egen språktest - du er selv ansvarlig for å sjekke om dine læresteder tilbyr DSH om du ønsker å ta denne testen.

For deg som vil ta et språkkurs i forkant av utdanningsgraden din, kan du ta opp til et semester med språkkurs i Tyskland med støtte fra Lånekassen. Les mer om lengre språkkurs her

Hvordan søke

Søknadsfrist

Du søker om opptak i løpet mai måned dersom du vil begynne på studiene dine på høsten. Søknadsfrist er 31. mai. Unntaket er om du fremdeles går på videregående. Da skal du søke innen 15. juli.

For deg som vil begynne på våren (oppstart vanligvis i mars), skal du søke om opptak innen 15. januar.

Ettersendingsfrist for vitnemål og andre dokumenter er to uker etter søknadsfrist.

Søknaden

Følg ANSAs norske veiledning til søknaden. Der får du også tips til hvordan du skal rangere universitetene i søknaden din.

Kort oppsummert skal du søke online via Hochschulstart. Her skal du oppgi personalia, utdanningsbakgrunn (type videregående skole), velge hvilke kvoter du vil søke i og universiteter herunder.

Når du er ferdig med online-søknaden skal den printes ut, signeres og sendes til Hochschulstart i Dortmund, sammen med vitnemål (på norsk og tysk), og eventuell dokumentasjon på relevant utdanning og /eller arbeidserfaring. 

Godkjenning

For å praktisere som tannlege i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon fra Helsedirektoratet på ANSAs hovedside om tannlegeutdanning i utlandet.

Finansiering

Det er gratis å studere odontologi i Tyskland. Se lånekassens side om utdanning i utlandet for informasjon om hva du kan få i stipend og lån.